fbpx

Rukovodilac sektora prodaje komprimovanog i prirodnog gasa / tečnog i naftnog gasa Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 16. Odluke o organizovanju "OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka, direktor Društva na osnovu ukazane potrebe raspisuje KONKURS za prijem u radni odnos:

Rukovodilac sektora prodaje komprimovanog i prirodnog gasa / tečnog i naftnog gasa Banja Luka

I USLOVI:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 1/16), kandidat treba da ispunjava posebne uslove:

II POSEBNI USLOVI:

 • VII stepen stručne spreme;
 • Ukupan radni staž, najmanje 7 godina;
 • Najmanje 3 godine radnog isksutva na poslovima prodaje komprimovanog i prirodnog gasa / tečnog i naftnog gasa;
 • Radno iskustvo u velikim kompanijama;
 • Poželjan radni staž na rukovodećim radnim mjestima;
 • Incijativnost, organizatorske sposobnosti, umijeće kreiranja tima;
 • Znanje srpskog / hrvatskog / bosanskog jezika u govoru i pismu;
 • Poželjno poznavanje ruskog jezika;
 • Vozačka dozvola “B” kategorije;
 • Dodatno obrazovanje predstavlja prednost.

III POTREBNA DOKUMENTA:

Uz prijavu, kandidat treba da priloži sljedeće dokumente:

 • diploma o završenom visokom obrazovanju (ovjerena kopija);
 • detaljnu biografiju (CV);
 • dokaz o radnom iskustvu.

IV OPIS POSLOVA:

 • Izrada, razvoj i ispunjavanje politike prodaja Društva u oblasti prodaje komprimovanog i prirodnog gasa / tečnog i naftnog gasa;
 • Prodaja komprimovanog i prirodnog gasa / tečnog i naftnog gasa, strateško i operativno planiranje komercijalnog poslovanja;
 • Razrada i upravljanje šemama logistike prilikom prodaje komprimovanog i prirodnog gasa / tečnog i naftnog gasa;
 • Razrada politike formiranja cijena za prodaju komprimovanog i prirodnog gasa / tečnog i naftnog gasa;
 • Usaglašavanje tarifa sa regulatornim organima. Izrada prijedloga na osnovu istraživanja tržišta energenata BiH za strateški razvoj proizvodnje i prodaje komprimovanog i prirodnog gasa / tečnog i naftnog gasa;
 • Vođenje pregovora sa kupcima u skladu sa internom politikom Društva;
 • Neprekidan rad na proširenju klijentske baze Društva;
 • Dostavljanje izvještaja o radu u obliku i u roku koji je utvrđen od strane direktora Društva;
 • Zaključivanje ugovora, upravljanje prodajama, izrada ključnih pokazatelja efikasnosti.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Kandidat se prima u radni odnos uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

V ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Rok za podnošenje prijava je do 18.09.2020. godine

Mjesto rada: Banja Luka

Dokumenti za posao Rukovodilac sektora prodaje komprimovanog i prirodnog gasa / tečnog i naftnog gasa Banja Luka se dostavljaju: putem pošte ili lično na adresu: “OPTIMA Grupa ” d.o.o. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII br. 37A 78000 Banja Luka ili putem opcije “Prijavite se”. 

Telefon: 051/228-610.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.09.2020

Datum objave: 07.08.2020


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.