fbpx

Rukovodilac tehničkog odjeljenja Banja Luka

Ovaj oglas je istekao
Preduzeće Jelšingrad osnovano je 1937. godine i u vremenu postojanja, specijalizovalo se za proizvodnju alatnih mašina za obradu metala deformacijom i do današnjeg dana prepoznatljivo je upravo u tom domenu, a posebno u proizvodnji hidrauličnih presa za savijanje lima, hidrauličnih makaza i ekscentar presa

Na osnovu čl.39. Odluke o organizovanju Fabrike alatnih mašina „Novi Jelšingrad“ doo Banja Luka raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Rukovodilac tehničkog odjeljenja Banja Luka

USLOVI:

Pored  opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne  uslove i to:

 • VSS – mašinskog smjera sa 3 godine radnog  iskustva, na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje engleskog jezika (napredni nivo),
 • položen vozački ispit “B” kategorije,
 • rad na računaru – napredni nivo.

Posebni uslovi:

 • Posjedovanje vještine analitičkog, inovativnog i kreativnog razmišljanja, brzog zaključivanja i donošenja odluka,
 • razvijene sposobnosti jasnog i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku,
 • sposobnost organizacije vremena,
 • taktičnost i umijeće pregovaranja,
 • sklonost ka timskom radu,
 • orijentisanost na rezultate.

Sadržaj posla:

 • Organizuje, usmjerava, koordiniše i nadzire rad tehničkog odjeljenja i odsijeka proizvodnje,
 • identifikuje ključne tehničke potrebe i vrši procjenu tehničkih rješenja, te nadgleda provođenje odabranih rješenja,
 • učestvuje u definisanju posebnih investicionih planova i investicionog održavanja, nadzire tehničku realizaciju istih,
 • predlaže i uvodi mjere za unapređenje organizacije, kvaliteta proizvoda i usluga,
 • sarađuje sa poslovnim partnerima po pitanjima i problemima tehničke realizacije ugovorenih radova, servisiranja opreme i dr.,
 • koordiniše i nadzire realizaciju projekata i izrađuje operativne planove,
 • organizuje, planira i nadzire realizaciju radnih naloga,
 • izvještava direktora Društva o svom radu i radu Tehničkog odjeljenja.

 Odgovornosti za:

 • Primjenu zakonskih propisa iz svoje oblasti,
 • edukovanje i upravljanje učinkom radnika u tehničkom odjeljenju,
 • realizaciju projekata,
 • sprovođenje mjera i procedura upravljanja kvalitetom,
 • kvalitet gotovih proizvoda i usluga.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za posao Rukovodilac tehničkog odjeljenja Banja Luka dostaviti putem opcije “Prijavite se” ili na adresu:  „Novi Jelšingrad“ d.o.o., Branka Perduva  10A, 78 000 Banja Luka.       

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.12.2020

Datum objave: 19.11.2020


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.