fbpx

Samostalni računovođa Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na temelju članka 8.stavak 2 i 3 Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine(Službeni glasnik BiH br.26/04,7/05,48/05,0710,32/13 i 93/17, predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstava BiH raspisuje J A V N I    N A T J E Č A J za prijem u radni odnos uposlenika na određeno vrijeme u Tajništvo Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na razdoblje do dvanaest mjeseci

Samostalni računovođa Sarajevo

Na temelju članka 8.stavak 2 i 3 Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine(Službeni glasnik BiH br.26/04,7/05,48/05,0710,32/13 i 93/17, predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstava BiH raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos uposlenika na određeno vrijeme u

Tajništvo Središnjeg izbornog povjerenstva BiH

na razdoblje do dvanaest mjeseci

SEKTORT ZA FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE

  1. Samostalni računovođa – 1 izvršitelj

Posebni uvjeti:

– VII Stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet odnosno ekonomski fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240ECTS , najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen ispit za samostalnom računovođu, položen stručni upravni ili javni ispit, poznavanje rada na računaru

Opći uslovi:

– da je državljanin BiH

– da ima navršenih 18 godina

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje

– da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena  zatvorska kazna  za kazneno djelo učinjeno sa umišljajem sukladno zakonima BiH

– da nije  obuhvaćen odredbom članka IX stavak1 Ustava Bih

Način prijavljivanja:

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju-ovjerene preslike:

– uvjerenje o državljanstvu ,ne starije od 6 mjeseci

– fakultetska diploma (nostrifikovana diploma ,ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6.4.1992godine) odnosno za kandidate koji su obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi: iznimno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi  nije uopće izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjereni preslik fakultetske diplome  dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi  nije uopće izdat niti za jednog  diplomca.

– potvrda ili uvjerenje kao dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva

– uvjerenje o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu

– dokaz o položenom ispitu za samostalnog računovođu

– izjavu da nije obuhvaćen  odredbom članka IX stavak1 Ustava BiH

– dokaz o traženoj razini znanja rada na računaru

– životopis sa adresom stanovanja i kontakt telefon

Napomena:

Nakon završenog postupka izbora, izabrani kandidat će biti dužan prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti liječničko uvjerenje da je zdravstveno sposoban, ne starije od tri mjeseca i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca izdato od nadležnog suda.

Natječaj ostaje otvoren 10 dana od dana oglašavanja.

Nepravovremene i nepotpune prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja, kao i preslik tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor i prethodnu provjeru(testiranje) poznavanja poslova  radnog mjesta kao i poznavanje rada na računaru.

Prijavu sa  dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta , s adresom , kontakt telefonom, poslati poštom  ili predati osobno na adresu:

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Danijela  Ozme  broj 7

71 000 Sarajevo

S naznakom

„Javni natječaj“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.04.2021

Datum objave: 30.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.