fbpx

Samostalni stručni suradnik u radionici za obradu metala i stakla Široki Brijeg

Ovaj oglas je istekao

Na temelju čl. 20.a Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine F BiH“ broj 26/16 i 89/18),  čl. 73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, („Narodne novine HNŽ-a“ broj 4/12), čl. 18. Statuta Sveučilišta u Mostaru, čl. 9. Pravilnika o radu Sveučilišta u Mostaru, raspisuje se J A V N I   N A T J E Č A J za prijem u radni odnos na Sveučilištu u Mostaru za potrebe ustrojbene jedinice Akademija likovnih umjetnosti

Samostalni stručni suradnik u radionici za obradu metala i stakla Široki Brijeg

Na temelju čl. 20.a Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine F BiH“ broj 26/16 i 89/18),  čl. 73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, („Narodne novine HNŽ-a“ broj 4/12), čl. 18. Statuta Sveučilišta u Mostaru, čl. 9. Pravilnika o radu Sveučilišta u Mostaru, raspisuje se

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na

Sveučilištu u Mostaru za potrebe ustrojbene

jedinice Akademija likovnih umjetnosti

I Predmet javnog natječaja;

Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: samostalni stručni suradnik u radionici za obradu metala i stakla, broj izvršitelja jedan (1).

II Mjesto rada;

Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Akademija likovnih umjetnosti, Kardinala Stepinca 16, Široki Brijeg.

III Kratak opis poslova;

 • odabir najprimjerenijeg postupka obrade metala i na temelju nacrta izrada odljevka, izrada kalupa i jezgri od metala koje se koriste za izradu metalnih odljevaka, rezanje i toplinska obrada komada obojanog stakla koji se koriste za izradu vitraja, pečenje stakla i slaganje komada u profilirane olovne okvire.

Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Mostaru – ustrojbena jedinica Akademija likovnih umjetnosti.

IV Uvjeti;

Opći uvjeti:

 • da je osoba državljanin BiH;
 • da ima navršenih 18 godina života;
 • da osoba ima opću zdravstvenu sposobnost (samo kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti).

Posebni uvjeti:

 • završen drugi ciklus visokog obrazovanja ili ekvivalent umjetničkog smjera,
 • jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

V Uz potpisanu prijavu na Natječaj s obveznom naznakom naziva radnog mjesta kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerena preslika):

 • životopis s adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • diplomu o završenom obrazovanju;
 • dokaz o poznavanju rada na računalu;
 • dokaz o znanju engleskog jezika;
 • radno iskustvo nakon završetka studija na istim ili sličnim poslovima.

VI Napomena:

Navedeni dokumenti prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

Izbornom procesu mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravovremenu prijavu i koji su priložili sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za radno mjesto. Kandidati koji ispunjavaju navedeno bit će pisanim putem (putem maila) obaviješteni o datumu održavanja prethodne provjere znanja, sposobnosti i vještina koja će se obaviti putem intervjua.

Ako kandidat koji se prijavio za radno mjesto ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru www.sum.ba.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu, vlastoručno potpisanu, s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti poštom na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Akademija likovnih umjetnosti

Kardinala Stepinca br. 16

88 220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa

za radno mjesto samostalni stručni suradnik

u radionici za obradu metala i stakla – NE OTVARATI“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.09.2021

Datum objave: 07.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.