fbpx

Saradnik za korporativne klijente Banja Luka

Ovaj oglas je istekao
Agencija Spektar tražim posao

Agencija Spektar, agencija sa najdužim iskustvom u posredovanju pri zapošljavanju u BiH za Klijenta, osiguravajuće društvo, traži izvršioca za radno mjesto:

Saradnik za korporativne klijente Banja Luka

Opis posla:

 • Pronalazi i uspostavlja kontakte sa korporativnim klijentima, te obavlja prodajne razgovore i održava stalne poslovne odnose,
 • prezentuje klijentima proizvode osiguranja i savjetuje ih u vezi sa sklapanjem ugovora o osiguranju, te priprema ponude osiguranja i zaključuje ugovore o osiguranju,
 • proslijeđuje upite za kreiranje ponuda/polisa osiguranja Tehnici osiguranja i sarađuje u njihovom kreiranju,
 • aktivno učestvuje u procjeni i reviziji rizika,
 • odgovara na upite klijenata i dostavlja tražene informacije,
 • vodi računa o blagovremenoj naplati premije osiguranja u skladu sa ugovorenim rokovima,
 • pruža podršku svojim klijentima i upravlja njihovim portfeljom ugovora,
 • savjetuje klijente u slučaju nastupa štete,
 • kontinuirano poboljšava know-how o osiguranju, prodajnu tehniku i znanje o proizvodima i uslugama putem kurseva obuke i samostalnim obrazovanjem,
 • učestvuje u projektima za razvoj i unapređenje poslovnih procesa,
 • izrađuje izvještaje i analize za poslovodstvo u funkciji donošenja poslovnih odluka,
 • odgovara za implementaciju postavljenih ciljeva i ostvarenje plana iz svog poslovnog domena,
 • sarađuje i komunicira s drugim organizacionim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.

Potrebni uslovi:

 • VSS ekonomskog smjera, nije uslov,
 • potrebno je da kandidat ima minimalno 3 godine iskustva u prodaji korporativnim klijentima, poželjno u finansijskom sektoru,
 • vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač.

 

Preduzeće nudi:

 • Edukaciju i mogućnost ličnog i profesionalnog usavršavanja,
 • fiksni i varijabili dio plate, mogućnost ostvarivanja bonusa,
 • mobilni telefon,
 • prvi ugovor se zaključuje na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca,
 • kontinuiranu obuku.

Prijave sa biografijom za posao Saradnik za korporativne klijente slati putem opcije “Prijavite se”.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.04.2019

Datum objave: 21.03.2019


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.