fbpx

Savjetnik za klijente Novi Grad

Ovaj oglas je istekao
Mikrofin je mikrokreditno društvo iz Bosne i Hercegovine koje se bavi kreditiranjem. Od svog osnivanja 1997. godine, Mikrofin je regionalni lider u oblasti mikrofinansija.

Mikrokreditno društvo „MIKROFIN’’ d.o.o. Banja Luka je regionalni lider u oblasti mikrofinansiranja i moderna kompanija zasnovana na konceptu pružanja vrhunske usluge. Od svog osnivanja prije više od 20 godina, Mikrofin je razvio poslovnu mrežu koju čini 14 filijala i 63 ekspoziture širom Bosne i Hercegovine, a koje danas opslužuju više od 50.000 klijenata. Ukoliko želite rad u dinamičnom radnom okruženju, ambiciozni ste, volite timski rad i spremni ste da se profesionalno usavršavate, javite nam se na konkurs za sljedeće radno mjesto:

Savjetnik za klijente Novi Grad

Glavne odgovornosti

  • Vrši cjelokupan proces obrade kreditnih zahtjeva za stanovništvo koji se obrađuju po brzoj proceduri,
  • redovno prati otplatu kredita,
  • radi telefonske prodajne razgovore,
  • vrši realizaciju i zaključivanje ugovora o kreditu sa klijentima,
  • obavlja ostale zadatke koji proizilaze iz propisanih procedura i na zahtjev neposrednog rukovodioca.

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Srednja, viša ili visoka stručna sprema,
  • sposobnost korištenja MS Office-a,
  • izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
  • vozačka dozvola „B“ kategorije

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti direktno putem linka: https://mikrofin.com/karijera/ ili svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MKD „Mikrofin“ d.o.o. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, 78 000 Banja Luka (sa naznakom Za konkurs).

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati. Dostavljene  molbe se ne vraćaju.

Biće pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.09.2019

Datum objave: 06.09.2019


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.