fbpx

Šef pisarnice Vlasenica

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Vlasenici

Šef pisarnice Vlasenica

OPIS RADNOG MJESTA
Osnovni sud u Vlasenici, raspisuje:

JAVNI KONKURS
Za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme šefa pisarnice u Osnovnom sudu u Vlasenici, sa probnim radom od 3 mjeseca.

ŠEF PISARNICE 1 (jedan) izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
da je stariji od 18 godina,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6
mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu
da se ne vodi krivični postupak
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat dicsiplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa

Posebni uslovi:
pravni fakultet ili ekonomski fakultet,
položen stručni ispit,
jedna godina radnog iskustva,
dobro poznavanje rada na računaru.

Potrebna dokumentacija:
uvjerenje o državljanstvu,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
dokaz o školskoj spremi,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
kraća biografija i kontakt telefon.

Dokumenti pod r.b. 1. i 3. ne smiju biti stariji od šest mjeseci.
Izbor kandidata za radno mjesto šefa pisarnice će se vršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

Konkurs će biti otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Osnovni sud u Vlasenici, ulica Svetosavska 19, 75440 Vlasenica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.11.2020

Datum objave: 28.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.