fbpx

Šef računovodstva Prijedor

Na oslovu člana 26. i 27. Zakona o muzejskoj djelatnosti („Službeni glsnik Republike Srpske“, broj: 89/2008, 57/2012 i 18/2017), člana 12. i 14. Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta (broj: 33-4/18 od 11.9.2018. godine) i Odluke (broj: 35-01/21 od 24.5.2021. godine) direktor JU Matični muzej Kozare Prijedor, u Prijedoru raspisuje: JAVNI KONKURS za prijem na rad na neodređeno vrijeme u JU Matični muzej Kozare u Prijedoru

Šef računovodstva Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
Na oslovu člana 26. i 27. Zakona o muzejskoj djelatnosti („Službeni glsnik Republike Srpske“, broj: 89/2008, 57/2012 i 18/2017), člana 12. i 14. Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta (broj: 33-4/18 od 11.9.2018. godine) i Odluke (broj: 35-01/21 od 24.5.2021. godine) direktor JU Matični muzej Kozare Prijedor, u Prijedoru raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prijem na rad na neodređeno vrijeme u JU Matični muzej Kozare u Prijedoru

I – Upražnjena pozicija
1. Šef računovodstva, na neodređeno vrijeme ……1 izvršilac.

II – Opis upražnjene pozicije
Organizuje, planira računovodstvene poslove i druge poslove po nalogu direktora.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa
Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent odgovarajuće visokoškolske ustanove, ekonomskog smjera, 1 godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit – licenca računovodstvenih poslova.

IV – Opšti uslovi
1. da je državljanin RS/BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo.

V – Potrebna dokumenta
1. diploma o stečenoj stručnoj spremi,
2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
3. isprava o radnom iskustvu.

Postupak prijema u radni odnos Javnim konkursom sprovodi Komisija, koju imenuje direktor.
Kandidate sa blagovremenim i potpunim prijavama Komisija će obavjestiti o datumu održavanja intervjua putem telefona i e-maila. (Kandidati su obavezni u pristupnoj dokumentaciji navesti svoj broj telefona i e-mail.)

VI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu: JU Matični muzej Kozare Prijedor, Nikole Pašića 11, 79 000 Prijedor, sa naznakom: Komisija za prijem.
Informacije u vezi konkursa su moguće na broj: 052 211 334 od 10-12 časova.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.06.2021

Datum objave: 09.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.