fbpx

Šef službe za finansije, knjigovodstvo, plan i analizu Bratunac

TRB, konkurs za posao

Na osnovu člana 56.Statuta Akcionarskog društva za prizvodnju i remont AD „TEHNIČKI REMONT“ Bratunac ,a radi ukazane potrebe ,Direktor preduzeća objavljuje : JAVNI KONKURS Za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Akcionarskom društvu za proizvodnju i remont A.D. „TEHNIČKI REMONT“ Bratunac Akcionarsko društvo za proizvodnju i remont „TEHNIČKI REMONT“A.D. Bratunac vrši prijem jednog (1) kandidata u radni odnos na određeno vrijeme i to:

Šef službe za finansije, knjigovodstvo, plan i analizu Bratunac

Kandidat koji se prijavljuje na oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta mora ispunjavati sledeće uslove:

OPŠTI USLOVI:

 • Da je državnjanin Republike Srpske,odnosno BiH,
 • da je punoljetan,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI:

Kvalifikacije:

 • VSS Ekonomskog smjera ( diplomirani ekonomista),
 • minimalno 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poželjno u finansijskom sektoru ili reviziji,
 • aktivno znanje engleskog jezika (B-1,B,2),
 • poznavanje rada na računaru Office paket, i rad u informatičkim programima podrške iz oblasti knjigovodstva,
 • poželjan sertifikat o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog računovođu.

Odgovornosti:

 • Odgovara za poslove radnog mjesta,
 • organizuje tačno i ažurno vršenje obračuna plata, poreza i doprinosa, popunjavanje mjesečnih prijava za poreze i doprinose i usaglašavanje naših obračunskih stanja sa stanjima kod nadležnih institucija ( Poreska uprava RS, Fond PIO i sl…),
 • organizije tačno i ažurno vršenje obračuna drugih primanja po osnovu zakona i ugovoru o radu, vođenje raznih evidencija i izradu raznih potvrda radnicima,
 • organizuje obustave na primanja radnika po raznim osnovama,
 • organizuje pravilno i tačno vođenje blagajničkog poslovanja, prijema i predaje pazara i održavanje blagajničkog maksimuma u zakonskim okvirima,
 • organizuje zakonito i pravilno uspostavljanje i kontrolisanje uplata i isplata sa žiro računa, gotovinskih uplata i isplata,
 • organizuje svakodnevno zaključivanje blagajničkog dnevnika i utvrđivanje stanja novca u kasi,
 • organizuje izradu planova i analiza i izradu finansijskih i knjigovodstvenih izvještaja,
 • organizuje izradu i realizaciju planova potrebnih novčanih sredstava, predlaže pribavljanje novčanih sredstava i kapitala, raspolaganje novčanim sredstvima i prati priliv i odliv novčanih sredstava,
 • organizuje fakturisanje potraživanja, likvidiranje ulazno-izlazne materijalne, komercijalne i finansijske dokumentacije i nadzor racionalnosti korišćenja sredstava,
 • organizuje naplatu potraživanja, plaćanje obaveza i praćenje i kretanje kamatnih stopa,
 • organizuje poslove utvrđivanja, raspodjele, eventualne isplate dobiti i vođenje potrebnih evidencija o dobiti,
 • organizuje i odgovara za ažurno i tačno vođenje poslovne dokumentacije i pripremu podataka za blagovremenu izradu propisanih izvještaja,
 • organizuje i odgovara za tačnu i urednu kontrolu i kniženje knjigovodstvenih isprava prema nastalim poslovnim promjenama, a u skladu sa odredbama propisanog kontnog okvira i analitičkog i kontnog plana,
 • organizuje i odgovara tačno i blagovremeno usklađivanje svih analitičkih evidencija sa evidencijama u glavnoj knjizi, ako se ove evidencije vode u okviru knjigovodstva, u posebnim poslovnim knjigama ili kod rukovaoca materijalnih vrijednosti (kod ekonoma, magacionera poslovođe…),
 • organizuje i odgovara za tačno davanje pojedinih podataka iz knjigovodstva rukovodiocu Sektora,
 • odgovara za tačno i blagovremeno obavljanje drugih poslova iz djelokruga knjgovodstva, iz opisa poslova i radnih zadataka utvrđenih u aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, (kod ekonoma, magacionera poslovođe…),
 • predlaže i organizuje pravovremenu pripremu godišnjeg popisa sredstava i izvora sredstava,
 • organizuje i odgovara za preuzimanje zakonito i pravilno likvidiranje ulazne i izlazne finansijske i ostale knjigovodstvene dokumentacije,
 • organizuje i odgovara za pravilan i tačan unos podataka u aplikacijama finansijskog poslovanja po transakcijama poslovnih događaja,
 • organizuje i odgovara za tačno i ažurno vršenje obračuna plata, poreza i doprinosa,
 • organizuje pravilan obračun i vođenje evidencije i plaćanja PDV-a,
 • organizuje i odgovara za uredno, ažurno i tačno vođenje pomoćnih evidencija iz djelokruga svog radnog mjesta,
 • organizuje i odgovara za tačno i blagovremeno sastavljanje određenih pregleda ( izvoda ) iz djelokruga svog radnog mjesta,
 • obavezan je primjenjivati sistem upravljanja kvalitetom u domenu poslova koje obavlja,
 • za svoj rad odgovara rukovodiocu Sektora.
 • obavlja i ostale zadatke po nalogu rukovodioca Sektora iz domena djelatnosti Društva.

Kakvu osobu tražimo:

 • Upornu i strpljivu osobu koja je usmjerena na postizanje rezultata i realizaciju postavljenih ciljeva,
 • osobu koja je proaktivna, uvjerljiva u komunikaciji, poštuje profesionalnu radnu etiku,
 • odgovorna, posvećena i precizna u radu,
 • sposobnost brzog uočavanja,
 • intuitivno razmišljanje, upornost, samopouzdanje, dobra koordinacija.

Šta mi nudimo:

 • Rad u kompaniji sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom koja poštuje dostojanstvo radnika,
 • redovnu platu i uslove rada u skladu sa Zakonom o radu,
 • adekvatno vrednovanje rezultata rada uz stimulativnu zaradu,
 • osmočasovno radno vrijeme (od ponedeljka do petka, od 07:00 do 15:00),
 • mogućnost stručnog razvoja,
 • službeni telefon.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani radi dalje selekcije

Potrebna dokumentacija:

 • Radna biografija ( CV ),
 • diploma završene škole,
 • dokaz o stečenom radnom iskustvu,
 • sertifikat, diploma ili sličan dokaz o stečenom obrazovanju i poznavanju engleskog jezika.

Prijave za posao Šef službe za finansije, knjigovodstvo, plan i analizu Bratunac se mogu dostaviti putem pošte: Ulica Podgradačka 11,Bratunac 75420, sajta firme www.trb.ba (opcija career) ili putem opcije “Prijavite se”.

Kontakt telefon: +38756 490 461, +387 66 585 633
Pošaljite svoj CV, Biografiju ili sliku. Dozvljene ekstenzije fajlova su: pdf, doc, docx i jpg maximalne veličine 5MB

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.03.2021

Datum objave: 04.02.2021


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.