fbpx

Sekretar JU OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići

Sekretar JU OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići

OPIS RADNOG MJESTA
Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići ,
raspisuje:

KONKURS
za upražnjeno radno mjesto

1.Sekretar škole – 1 izvršilac, na neodređeno radno vrijeme u JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići
Uslovi : Završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent , sa završenim pravnim fakultetom.
Potrebno je da kandidat ima radno iskustvo i položen stručni ispit.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. ( „ Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/18. i 26/19.)
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.Prijava na konkurs ( potpisanu od strane kandidata ), sa adresom , kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koje se dostavljaju.
2.Uvjerenje o državljanstvu,
3.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
5. Dodatak diplomi ,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radim iskustvom.
8.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštituo utvrđenom status člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
10.Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Za radna mjesta sa radnim iskustvom pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale potrebne uslove kao i lica koja su ispunjavale uslove po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
12.Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat
nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
13.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,prije zasnivanja radnog odnosa,
14.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Uvjerenje pod tačkom 13. i 14.za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje .
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,
odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 21.09.2021. godine (utorak) u 10,00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervju, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje u Zvorniku i dnevnom listu «Glas Srpske» Banja Luka.
Prijave dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići Jovana JovanovićA Zmaja br. 3 75446 Milići.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.09.2021

Datum objave: 09.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.