fbpx

Sekretar Kalinovik

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Ljutica Bogdan”, Кalinovik

Sekretar Kalinovik

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „LJUTICA BOGDAN“
КALINOVIК

Sekretar, 1 izvršilac- na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ br.77/09,86/10 i 25/14).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sledeća dokumenta :
Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
Uvjerenje o državljanstvu;
Ovjerena foto-kopija Diplome o stečenom zvanju;
Uvjerenje ili dodatak diplomi o prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove) ,
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlenog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlenog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti kandidat koji bude izabran putem Кonkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa).Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti (zatražiće Osnovna škola po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem Кonkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Кonkursa biće obavljen intervju i test koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos. (Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.74/18)
Кandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pismenim putem obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testa i intervjua, a ako se ne pojave na testiranju ili itervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su u Prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon i adresu.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.
Prijave sa traženom dokumentacijom predati lično ilii poslati poštom preporučeno na adresu: JU Osnovna škola Ljutica Bogdan, Srpskih dobrovoljaca broj 5, 71230 Кalinovik.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sekretar-ju_os_ljutica_bogdan_kalinovik/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.02.2019

Datum objave: 06.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.