fbpx

Službenik za odnose s javnošću Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Službenik za odnose s javnošću Sarajevo

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI  OGLAS

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u

Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Projekat „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ (IPA 2017)

 • SLUŽBENIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU/PR – 1 izvršilac

Broj oglašene pozicije:  009/20

Status: ugovor o radu na određeno vrijeme

Probni rad: 3 mjeseca

Rok za prijave: 05.06.2020. godine

Opis poslova:

 • Razvija sadržaj društvenih kampanja s ciljem promocije aktivnosti Projekta po nalogu rukovodioca Projekta;
 • poduzima aktivnosti na informisanju javnosti o aktivnostima Projekta usmjerenim na poboljšanje efikasnosti i transparentnosti pravosuđa po nalogu rukovodioca Projekta, učestvuje u organiziranju ceremonija, događaja, radionica, okruglih stolova, konferencija i sličnih događaja;
 • prati provođenje istraživanja o stepenu zadovoljstva građana / korisnika sudova radom ciljanih sudova Projekta;
 • vrši analize i izrađuje preporuke i izvještaje o percepciji javnosti, relevantnih institucija i organizacija o aktivnostima Projekta, a posebice ranjivih grupa unutar bh. društva;
 • uspostavlja i održava kontakte s medijima, odgovarajućim organizacijama i institucijama s ciljem pravodobnog informisanjima o aktivnostima projekta;
 • vrši kontinuirano praćenje izvješćivanja medija o aktivnostima Projekta i po nalogu rukovodioca Projekta istupa s odgovarajućim reagiranjima;
 • kreira i ažurira profil Projekta na web stranici VSTV-a;
 • obavlja i druge poslove koje mu dodijeli rukovodilac Projekta.

Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • VSS, društvenog smjera (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • radno iskustvo na poslovima koji po svojoj prirodi zahtijevaju visok stepen samostalnosti i odgovornosti kao i dobre organizacijske vještine;
 • napredno poznavanje pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini;
 • napredno poznavanje informacionih tehnologija;
 • napredno poznavanje engleskog jezika;
 • iskustvo u radu na međunarodnim projektima (poželjno);
 • spremnost na putovanja;
 • sposobnost održavanja djelotvornih radnih odnosa unutar multikulturalnog okruženja;
 • sposobnost uspostavljanja i održavanja konstruktivnih partnerskih odnosa s drugim organizacijama (domaćim i međunarodnim);
 • zrelo prosuđivanje i dokazana sposobnost samostalnog rada i rada pod pritiskom, kao i donošenja odluka u utvrđenim vremenskim rokovima;
 • odlična sposobnost organiziranja i koordiniranja;
 • maksimalna diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
 • posjedovanje visokih moralnih kvaliteta i profesionalne reputacije i  integriteta;
 • posjedovanje kompetencija: komunikacija i proaktivnost u radu, te posvećenost detaljima i kreativnost;
 • osnovno poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti.

Uz prijavu (obavezni prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike) na javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
 • Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome/svjedočanstva), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi. Ovaj uslov se dokazuje dodiplomskom (osnovnom) diplomom; i
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).

Molimo da prije slanja prijave obratite pažnju na sekciju „Stop greškama u prijavama“ koja se nalazi na internet stranici VSTV BiH.

U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Zahtijevani format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca).

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: [email protected] (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem) ili putem pošte na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Ul. Kraljice Jelene br. 88

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

„Prijava na javni oglas broj 009/20“

Fax: +387 (0) 33 707 550

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije  009/20 mora biti naveden.

Rok za prijave: 05.06.2020. godine. 

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.06.2020

Datum objave: 29.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.