fbpx

Specijalista oftalmologije na Odsjeku za oftalmologiju Istočno Sarajevo

JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo

Specijalista oftalmologije na Odsjeku za oftalmologiju Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNICA “SRBIJA”

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo, Odluke v.d.direktora JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo o potrebi prijema u radni odnos specijaliste oftalmologa,broj:1905/20 od 11.05. 2020.godine, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo, v.d.direktora JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo, raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Za radno mjesto:
1. Specijalista oftalmologije na Odsjeku za oftalmologiju – 1 izvršioc

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih zakonom o radu kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uslove :
– Završen Medicinski fakultet (integrisani studij 360 ECTS),
– posložen specijalistički ispit iz oftalmologije,
– licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti,

Zainteresovani kandidat uz prijavu dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-Prijavu na oglas (obavezno navesti kontakt telefon),
-Кratku biografiju,
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu,
-Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
-Ovjerenu fotokopiju diolome o položenom specijalističkom ispitu iz oftalmologije
-Ovjerenu fotokopiju licence za obavljanje profesionalne djelatnosti,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).
-Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 15 dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu „Glasu Srpske“.
Sa kandidatom biće obavljen intervju, o čemu će kandidat biti blagovremeno obaviješten.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo ili putem pošte, na adresu:JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo, ul Кasindolskog bataljona 113, 71 213 , Кasindo, sa naznakom Prijava na oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:Specijalista oftalmologije.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 16.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.