fbpx

Specijalista oftalmologije na Odsjeku za oftalmologiju Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo

Specijalista oftalmologije na Odsjeku za oftalmologiju Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
Broj:02.1/0335-2-20/20
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNICA “SRBIJA”
ISTOČNO SARAJEVO

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo, Odluke v.d.direktora JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo o potrebi prijema u radni odnos specijaliste oftalmologa,broj:1905/20 od 11.05. 2020.godine, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo, v.d.direktora JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo, raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Za radno mjesto:
1. Specijalista oftalmologije na Odsjeku za oftalmologiju – 2 izvršioca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih zakonom o radu kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uslove :
– Završen Medicinski fakultet (integrisani studij 360 ECTS),
– posložen specijalistički ispit iz oftalmologije,
– licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti,

Zainteresovani kandidat uz prijavu dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-Prijavu na oglas (obavezno navesti kontakt telefon),
-Кratku biografiju,
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu,
-Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
-Ovjerenu fotokopiju diolome o položenom specijalističkom ispitu iz oftalmologije
-Ovjerenu fotokopiju licence za obavljanje profesionalne djelatnosti,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).
-Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 15 dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu „Glasu Srpske“.
Sa kandidatom biće obavljen intervju, o čemu će kandidat biti blagovremeno obaviješten.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo ili putem pošte, na adresu:JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo, ul Кasindolskog bataljona 113, 71 213 , Кasindo, sa naznakom Prijava na oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:Specijalista oftslmologije.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 18.06.2020

Datum objave: 03.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.