fbpx

Spremačica (čistačica) Vlasenica

Ovaj oglas je istekao

OSNOVNI SUD U VLASENICI

Spremačica (čistačica) Vlasenica

OPIS RADNOG MJESTA
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIКA SRPSКA
OSNOVNI SUD U VLASENICI
Broj: 092-0-SU-20-000-154

Na osnovu čl. 48 stav 2. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12, 44/15 i 100/17), člana 111. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 118/18, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 38/12 i 20/15) i člana 15 tačka 11, broj 37/12, te Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistemaziciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Vlasenici br. 092-0-Su-06-000-208 od 07.08.2006. godine sa kasnijim izmjenama i dopunama i saglasnosti Ministarstva pravde RS broj 08.020/120-399/20 od 12.03.2020. godine Predsjednik Osnovnog sud u Vlasenici o b j a v lj u j e:

JAVNI КONКURS
Za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme spremačice (čistačice) u Osnovnom sudu u Vlasenici, sa probnim radom od 3 mjeseca.

SPREMAČICA (ČISTAČICA) 1 (jedan) izvršilac.

Opis poslova za navedeno radno mjesto propisan je Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Vlasenici br. 092-0-Su-06-000-208 od 07.08.2006. godine kako slijedi:
Održava čistoću u zgradi i oko zgrade Suda
Čišćenje svih prostorija suda,
Osigurava da je u zgradi izvršen sigurnostni pregled tako da je zgrada sigurna u toku cijele noći (zatvoreni prozori, isključeni aparati, grijalice, rešoi),
Upozoravanje odgovornih lica o kvarovima i neispravnim instalacijama u sudu,
Održava cvijeće i drugo zelenilo
Obavlja i druge poslove po naredbi šefa pisarnice ili predsjednika suda

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
2. da je stariji od 18 godina,
3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu
4. da se ne vodi krivični postupak
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat dicsiplinske mjere ba bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa

Posebni uslovi:
1. NК (Završena osnovna škola)

Potrebna dokumentacija:
1. uvjerenje o državljanstvu
2. izvod iz matične knjige rođenih
3. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
4. dokaz o školskoj spremi
5. kraća biografija i kontakt telefon.

Dokumenti pod r.b. 1. i 3. ne smiju biti stariji od šest mjeseci.
Dokumenti pod r.b. 5 će dostaviti kandidat koji uđe u uži izbor.

Izbor kandidata za radno mjesto spremačice (čistačicce) će se vršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od tri mjeseca).
Кonkurs će biti otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Osnovni sud u Vlasenici, ulica Svetosavska 19, 75440 Vlasenica.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.04.2020

Datum objave: 01.04.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.