fbpx

Spremačica, Knjižničar, Učitelj engleskog jezika Osnovna škola Bijakovići

Ovaj oglas je istekao

Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima

Spremačica, Knjižničar, Učitelj engleskog jezika Osnovna škola Bijakovići

Na temelju člana 85.Zakona  o osnovnom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine HNŽ-a „br.05/00,4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 8. kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u HNŽ-u(„Narodne novine HNŽ-a“ br.8/18 i 7/19), Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa broj:05-02-30-1471/20 od 19.8.2020 godine , izmjene i dopune Suglasnosti broj:05-02-30-1471-1/20 od 26.8.2020 godine, Dopune Suglasnosti broj:05-02-30-1674/20 od 7.9.2020.godine , školski odbor Osnovne škole Bijakovići raspisuje sljedeći

Natječaj

Za prijem djelatnika na upražnjena radna mjesta

A) na određeno vrijeme do 15.7.2021.godine:

 1. učitelj razredne nastave – 4 izvršitelja
 2. učitelj hrvatskog jezika -1 izvršitelj (5 sati tjedno )
 3. učitelj njemačkog jezika -1 izvršitelj (8 sati tjedno)
 4. učitelj talijanskog jezika -1 izvršitelj (14 sati tjedno)
 5. učitelj engleskog jezika -1 izvršitelj (21 sat tjedno)
 6. učitelj engleskog jezika -1 izvršitelj (5 sati tjedno)
 7. učitelj katoličkog vjeronauka -1 izvršitelj (14 sati tjedno)
 8. učitelj katoličkog vjeronauka -1 izvršitelj (14 sati tjedno)
 9. Učitelj tehničke kulture -1 izvršitelj (9 sati tjedno)
 10. učitelj informatike -1 izvršitelj (6 sati tjedno)
 11. učitelj likovne kulture -1 izvršitelj (9 sati tjedno)
 12. učitelj TZK -1 izvršitelj (12 sati tjedno)
 13. učitelj fizike -1 izvršitelj (4 sata tjedno)
 14. knjižničar -1 izvršitelj (puno radno vrijeme)
 15. spremačica – 2 izvršitelja (puno radno vrijeme)

B) na određeno vrijeme , do povratka djelatnika sa bolovanja , a najdulje do 15.7.2021. godine

1.učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (14 sati tjedno)

2. učitelj razredne nastave -1 izvršitelj

Uvjeti natječaja

Kandidati pored općih uvjeta predviđenih zakonom o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18) trebaju ispunjavati i posebne uvjete  utvrđene Zakonom  o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a („Narodne novine  HNŽ-a“ broj :5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada O.Š Bijakovići.

Svi kandidat pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju imati:

–  za radna mjesta učitelja razredne nastave  završena najmanje  odgovarajuća    VSS, VŠS ili SSS

– za radna mjesta učitelja predmetne nastave  završena odgovarajuća VSS ili VŠS , kanonsko poslanje za podučavanje vjeronauka( odnosi se na radna mjesta učitelja katoličkog vjeronauka)

– za radna mjesta čistačice završena najmanje osnovna škola

Uz prijavu na natječaj, svaki kandidat treba priložiti originale ili ovjerene kopije dokumenata s adresom i kontakt telefonom:

– diploma/svjedodžba o završenoj stručnoj spremi (ukoliko je izdana u stranoj državi dostaviti nostrificiranu diplomu)

– dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga posjeduje)

-kratki životopis

– dokaz o radnom stažu na poslovima traženim natječajem-mjerodavni dokument nadležne institucije  za mirovinsko osiguranje ili potvrda prethodnog poslodavca

– potvrda  nadležne  Službe za zapošljavanje o dužini čekanja na posao u struci nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem

– uvjerenje o državljanstvu , ne starije od 6 mjeseci

– izvod iz matične knjige rođenih (trajno važeći)

– uvjerenje nadležnog Općinskog suda  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak(ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna  mjesta dužni su dostaviti liječničko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca.

Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja , Natječajno povjerenstvo provest će intervju, o čemu će biti na vrijeme obaviješten. Kandidati koji se ne odazovu  na intervju , smatrat će se da su odustali od natječaja.

Napomena:

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima  imaju osobe  iz čl.1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u („Službene novine HNŽ/K“ broj :6/18). ukoliko uz prijavu na natječaj dostave i dokaz o navedenom.

Neovjerena, nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu:

Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima

fra Slavka Barbarića 1

88 266 Međugorje

s naznakom „ za natječaj“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 21

Datum isteka: 29.09.2020

Datum objave: 22.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.