fbpx

Spremačica radnog prostora

Ovaj oglas je istekao

Županijsko/kantonalno tužiteljstvo/tužilaštvo HNŽ/K

Spremačica radnog prostora

Na temelju čl. 30. Zakona o županijskom tužiteljstvu HNŽ/K („Službene novine HNŽ/K, broj: 1/03), čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj 49/05) te čl. 53. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Županijskog/kantonalnog tužiteljstva HNŽ/K broj: A.111/12 od 17.02.2012. godine, Glavni županijski tužitelj, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za popunu slijedećeg radnog mjesta na neodređeno vrijeme

  • Spremačica radnog prostora – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Poslovi i zadaci navedenog radnog mjesta

  • Obavlja sve poslove čišćenja radnih i drugih prostorija tužiteljstva
  • Obavlja i druge poslove po naredbi glavnog tužitelja i tajnika tužiteljstva

Uvjeti za vršenje poslova:

Opći uvjeti:

Propisani čl. 24. Zakonom o namještenicima u organima državne službe u F BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH odnosno BiH, da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1.Ustava BiH)

Posebni uvjeti:

  • NSS – osnovna škola

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopije):

  1. Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
  2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice,
  3. ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH odnosno BiH,
  4. ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH,

Dokumenti pod rednim br 3. i 4. mogu biti obuhvaćeni jednom izjavom ovjerenom kod općinskog organa uprave.

Sa kandidatima koji budu ispunili opće i posebne uvjete predviđene javnim oglasom će se obaviti usmeni intervju.

Izabrani kandidat će prije preuzimanja dužnosti namještenika biti dužan dostaviti:

  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)

Rok trajanja oglasa

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu.

Dostava dokumentacije

Svu traženu dokumentaciju kandidati trebaju dostaviti putem prijemnog ureda tužiteljstva ili putem preporučene pošiljke na adresu:

ŽUPANIJSKO/KANTONALNO TUŽITELJSTVO/TUŽILAŠTVO MOSTAR

Ul. Ante Starčevića br. 22

88 000 Mostar

sa naznakom

„ZA JAVNI OGLAS – NE OTVARAJ“

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Priložena dokumentacija će se vraćati samo na osobni zahtjev.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.11.2020

Datum objave: 26.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.