Stručni saradnik Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANjALUKA

Stručni saradnik Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA

Stručni saradnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:
a.) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
b.) da je stariji od 18 godina;
c.) da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
d.) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda;
e.) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu;
f.) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa
Posebni uslovi:
najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.

Potrebna dokumentacija:
– uvjerenje o državljanstvu,
– ovjerena diploma o završenom fakultetu,
– potvrda o radnom iskustvu izdata od poslodavca,
– uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu
– uvjerenje po poznavanju rada na računaru

-Za ispunjavanje opštih uslova iz tački e.) i f.) svi kandidati dužni su dostaviti ovjerenu pismenu izjavu sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu“.
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa.
Radnici se primaju uz obavezan probni rad od 3 mjeseca u skladu sa Zakonom o sudovima Republike Srpske.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostaviti putem pošte na adresu:
OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANjALUKA“ ul.Gundulićeva br.108 Banjaluka, sa naznakom: “Prijava na javni konkurs-NE OTVARAJ“, ili neposredno u sud (kancelarija broj 2 / I sprat)

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/strucni_saradnik_-_okruzni_privredni_sud_banja_luka1/

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 14.12.2017

Datum objave: 06.12.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.