fbpx

Stručni saradnik – kontrolor Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Stručni saradnik – kontrolor Sarajevo

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:

  • Stručni saradnik – kontrolor u Odjelu za kontrolu usklađenosti subjekata bankarskog sistema sa standardima sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti pri Sektoru za nadzor platnog prometa i usklađenosti subjekata bankarskog sistema sa standardima sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, 2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci

I  OPIS POSLOVA

Opis primarnih obaveza i odgovornosti poslova Stručnog saradnika – kontrolora u Odjelu za kontrolu usklađenosti subjekata bankarskog sistema sa standardima sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti su:

a) učestvuje u posrednom i neposrednom nadzoru subjekata bankarskog sistema iz nadležnosti Odjela, što uključuje kontrolu propisanih izvještaja koje su subjekti bankarskog sistema dužni dostavljati Agenciji, analizira propisane izvještaje subjekata bankarskog sistema, analizira, prati i primjenjuje propise iz oblasti sprječavanja pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti, te neposredne kontrole (supervizije) poslovanja subjekata bankarskog sistema u dijelu sprječavanja pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti;

b) učestvuje u izradi zapisnika po izvršenoj kontroli, te prezentiranju nalaza kontole subjektima bankarskog sistema;

c) učestvuje u pripremi prijedloga po prigovorima subjekata bankarskog sistema na zapisnike;

d) sortira i dostavlja dokumentaciju za potrebe vođenja statističkih podataka iz oblasti rada Odjela; e) obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjela.

II  USLOVI ZA RADNO MJESTO

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa, i to: VII stepen stručne spreme ekonomskog smjera, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova, 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, posebna znanja iz oblasti kontrole subjekata bankarskog sistema, posebna znanja iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

III  POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu i biografiju sa kontakt podacima, dostaviti ovjerene kopije slijedeće dokumentacije:

–  diploma o završenom visokom obrazovanju,

– dokaz o radnom iskustvu, sa opisom poslova koje kandidat obavlja / je obavljao kod poslodavca/poslodavaca.

Kandidat koji bude primljen na radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa dužan će biti dostaviti dokumente potrebne za zasnivanje radnog odnosa u skladu sa internim aktima Agencije, uključujući i ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj/radnoj sposobnosti.

IV  NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE  

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom može se dostaviti na adresu:

Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Ul. Zmaja od Bosne 47 b

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

„Prijava na javni oglas Stručni saradnik – kontrolor u Odjelu

za kontrolu usklađenosti subjekata bankarskog sistema sa

standardima sprječavanja pranja novca i finansiranja

terorističkih aktivnosti – ne otvarati“

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

V  OSTALE NAPOMENE

Kandidati koji ispunjavaju sve uslove tražene javnim oglasom biti će pozvani za pismeno testiranje, a sa kandidatima koji polože pismeni test, te uđu u uži izbor biti će obavljen intervju i izvršit će se provjera u smislu ispunjavanja traženih uslova za radno mjesto.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.06.2020

Datum objave: 22.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.