fbpx

Stručni saradnik u Odjeljenju prodaje Banja Luka

Ovaj oglas je istekao
Triglav osiguranje

U skladu sa članom 42. Statuta Triglav osiguranje, akcionarsko društvo i članom 4. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Društvu, Izvršni odbor Društva raspisuje O G L A S za prijem radnika u radni odnos po osnovu ugovora o probnom radu na radno mjesto:

Stručni saradnik u Odjeljenju prodaje Banja Luka

Opšti uslovi za kandidate:

  • Da su stariji od 18 godina,
  • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
  • da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi za kandidate:

  • Visoka ili viša stručna sprema – prednost ekonomski smjer,
  • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
  • napredni nivo Excel-a.

Uz prijavu na konkurs za posao Stručni saradnik u Odjeljenju prodaje Banja Luka  kandidati su dužni dostaviti radnu biografiju, na adresu Prvog krajiškog korpusa 29, 78000 Banja Luka, sa naznakom „za konkurs“  ili putem opcije “Prijavite se”.

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz oglasa komisija za prijem će obaviti selekcijski intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.08.2020

Datum objave: 17.07.2020


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.