fbpx

Stručni saradnik u Timu za razvoj u Odjelu za analizu procesa i razvoj Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Stručni saradnik u Timu za razvoj u Odjelu za analizu procesa i razvoj Sarajevo

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:

  • Stručni saradnik u Timu za razvoj u Odjelu za analizu procesa i razvoj, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

I  OPIS POSLOVA

Opis primarnih obaveza i odgovornosti radnog mjesta Stručni saradnik u Timu za razvoj u Odjelu za analizu procesa i razvoj su:

a) radi na izgradnji, dizajniranju i unapređenju informacionog sistema, na osnovi projektovanog modela i zadataka;

b) koordinira pri pripremi i implementaciji određenih tehnoloških i programskih rješenja;

c) razrađuje i obezbjeđuje primjenu projekata informacionog sistema Agencije;

d) kod izvršenja radnih zadataka, primjenjuje odobrene strukture, arhitekture i taksonomije u cilju optimalnog upravljanja strukturama (bazama) podataka, platformama, sistemima, korištenim programskim kodom i drugim tehničkim rješenjima;

e) prema dodijeljenim redovnim i projektnim zadacima radi na kreiranju i održavanju korisničih sučelja, API-ja, ETL procesa, frontend i backend arhitektura, taksonomija, struktura, baza podataka, funkcionalnosti, vizuelnih i drugih prikaza, te vrši ažuriranje tehničke dokumentacije u skladu sa implementiranim promjenama (svojim aktivnostima);

f) obezbjeđuje kvalitetu, strukture, veze i ekstrakcije podataka za potrebe daljnje obrade;

g) učestvuje i daje podršku ostalim korisnicima kod primjene DWH, data mining i drugih alata za pristup i upravljanje podacima;

h) implementira odgovarajuće kontrole kvalitete podataka kod prihvatanja i korištenja podataka unutar Agencije i za potrebe eksternog izvještavanja;

i) daje podršku korisnicima sistema;

j) obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

II  USLOVI ZA RADNO MJESTO

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa, i to: VII stepen stručne spreme spreme elektrotehničkog ili informatičkog smjera, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa minimalno 240 ECTS bodova, 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje relevantnih tehničkih standarda, iskustva i znanja iz oblasti korištenja platformi za razvoj i programiranje, prijenos i obradu podataka, aktivno znanje engleskog jezika.

III  POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu i biografiju sa kontakt podacima, dostaviti ovjerene kopije sljedeće dokumentacije:

  • diploma o završenom visokom obrazovanju,
  • dokaz o radnom iskustvu, sa opisom poslova koje kandidat obavlja/je obavljao kod poslodavca/poslodavaca,
  • certifikati o poznavanju rada sa OOP, poznavanju PHP programskog jezika, poznavanju Front-End razvoja (JavaScript, CSS, HTML), SQL jezika, PHP frameworks, RDBMS i DWH (PostgreSQL, Oracle) ukoliko kandidat posjeduje iste.

IV  NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom može se dostaviti na adresu:

Agencija za bankarstvo Federacije BiH

ul. Zmaja od Bosne 47 b

71000 Sarajevo

sa naznakom:

„Prijava na javni oglas – Stručni saradnik u Timu za razvoj u

Odjelu za analizu procesa i razvoj – ne otvarati“.

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

V  OSTALE NAPOMENE

Kandidati koji ispunjavaju sve uslove tražene javnim oglasom biti će pozvani na testiranje, i izvršit će se provjera u smislu ispunjavanja traženih uslova za radno mjesto Stručnog saradnika u Timu za analizu procesa i razvoj.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.06.2020

Datum objave: 29.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.