fbpx

Stručni saradnik za Boston Scientific Banja Luka

Interpromet Novi Grad ima potrebu za radnicima

Društvo za promet i usluge INTERPROMET d.o.o. Novi Grad, kao jedna od vodećih veledrogerija na prostorima Bosne i Hercegovine, raspisuje konkurs za radno mjesto:

Stručni saradnik za Boston Scientific Banja Luka

Odgovornost i zadaci:

 • Predstavljanje i promocija kompanije i proizvoda,
 • redovan obilazak zdravstvenih profesionalaca u svrhu stručne edukacije i promocije proizvoda,
 • kontinuirano praćenje stanja i razvoja tržišta,
 • učešće na stručnim skupovima i kongresima,
 • odgovoran za učešće u izradi i provođenju prodajnih politika i aktivnosti prema kupcima,
 • odgovoran za realizaciju prodajnih planova,
 • odgovoran za registraciju medicinskih sredstava,
 • analizira prodajne rezultate i proaktivno predlaže nove prodajne i ostale aktivnosti s ciljem poboljšanja prodajnih i finansijskih rezultata.

Uslovi za kandidate:

 • Imaju završen farmaceutski fakultet,
 • komunikativni su, skoloni timskom radu i naklonjeni inovacijama,
 • aktivno znaju engleski jezik,
 • vladaju Microsoft Office paketom,
 • aktivni su vozači (vozačka dozvola B kategorije).

Nudimo:

 • Rad u ambicioznom i kreativnom timu u odličnoj radnoj atmosferi,
 • kontinuirano usavršavanje i mogućnost da uspjehom afirmišete sebe u profesionalnom i personalnom smislu,
 • mogućnost napredovanja i stimulativni lični dohodak.

Molimo Vas da svoju radnu biografiju i molbu za posao Stručni saradnik za Boston Scientific Banja Luka pošaljete  putem opcije “Prijavite se” ili na adresu Mladena Stojanovića 117a Banja Luka.

 
Pošaljite svoj CV, Biografiju ili sliku. Dozvljene ekstenzije fajlova su: pdf, doc, docx i jpg maximalne veličine 5MB

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 09.10.2019


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.