fbpx

Stručni saradnik za Boston Scientific Banja Luka

Ovaj oglas je istekao
Interpromet Novi Grad ima potrebu za radnicima

Društvo za promet i usluge INTERPROMET d.o.o. Novi Grad, kao jedna od vodećih veledrogerija na prostorima Bosne i Hercegovine, raspisuje konkurs za radno mjesto:

Stručni saradnik za Boston Scientific Banja Luka

Odgovornost i zadaci:

 • Predstavljanje i promocija kompanije i proizvoda,
 • redovan obilazak zdravstvenih profesionalaca u svrhu stručne edukacije i promocije proizvoda,
 • kontinuirano praćenje stanja i razvoja tržišta,
 • učešće na stručnim skupovima i kongresima,
 • odgovoran za učešće u izradi i provođenju prodajnih politika i aktivnosti prema kupcima,
 • odgovoran za realizaciju prodajnih planova,
 • odgovoran za registraciju medicinskih sredstava,
 • analizira prodajne rezultate i proaktivno predlaže nove prodajne i ostale aktivnosti s ciljem poboljšanja prodajnih i finansijskih rezultata.

Uslovi za kandidate:

 • Imaju završen farmaceutski fakultet,
 • komunikativni su, skoloni timskom radu i naklonjeni inovacijama,
 • aktivno znaju engleski jezik,
 • vladaju Microsoft Office paketom,
 • aktivni su vozači (vozačka dozvola B kategorije).

Nudimo:

 • Rad u ambicioznom i kreativnom timu u odličnoj radnoj atmosferi,
 • kontinuirano usavršavanje i mogućnost da uspjehom afirmišete sebe u profesionalnom i personalnom smislu,
 • mogućnost napredovanja i stimulativni lični dohodak.

Molimo Vas da svoju radnu biografiju i molbu za posao Stručni saradnik za Boston Scientific Banja Luka pošaljete  putem opcije “Prijavite se” ili na adresu Mladena Stojanovića 117a Banja Luka.

 

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 09.10.2019


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.