fbpx

Stručni saradnik za javne nabavke Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu objavljuje JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta

Stručni saradnik za javne nabavke Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 46. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” broj 69/16) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” broj 47/19), glavni okružni javni tužilac objavljuje:

JAVNI OGLAS
o popuni radnog mjesta u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

I – NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA
1. Stručni saradnik za javne nabavke – VSS.…..broj izvršilaca jedan (1)
– Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni period od tri (3) mjeseca

II – OPIS POSLOVA
Pozicija I-1 – Stručni saradnik za javne nabavke: vrši poslove u vezi sa primjenom Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, pratećim propisima i posebnim procedurama međunarodnih donatorskih organizacija, prati zakone i druge propise iz oblasti javnih nabavki i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni, izrađuje nacrt plana javnih nabavki, učestvuje i inicira njegove izmjene, prati i kontrolira izvršenje plana i realizaciju zaključenih ugovora, pruža stručnu pomoć u radu Komisija za javne nabavke, priprema tendersku dokumentaciju, ugovore i ostalu prateću dokumentaciju, izrađuje izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – OPŠTI USLOVI
1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
5. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

IV – POSEBNI USLOVI
1. VSS pravnog ili ekonomskog smjera
2. dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
3. poznavanje rada na računaru

V – DOKAZ O ISPUNjAVANjU USLOVA (POTREBNA DOKUMENTACIJA)
Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju sljedeće dokumente priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
– uvjerenje o državljanstvu;
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (dostavit će samo izabrani kandidat po završetku konkursne procedure);
– za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke III – 5 dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;
– diplomu o završenom fakultetu (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom fakultetu);
– uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija);
– dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija);
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje (dostavit će samo izabrani kandidat po završetku konkursne procedure).

Napomena za sve kandidate: Ukoliko kandidat podnese lažne dokumente prilikom prijavljivanja na konkurs, sa istim će biti prekinut ugovor.

VI – ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br. 5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za stručnog saradnika za javne nabavke“.
Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem ili pismenim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.11.2020

Datum objave: 18.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.