fbpx

Stručni saradnik za podršku svjedocima Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Stručni saradnik za podršku svjedocima Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
OКRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU
Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima (’’Sl.glasnik Republike Srpske,’’ br.37/12) člana 4. tačka e. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu broj: 014-0-SU-18-000453 od 02.12.2018. godine, predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, raspisuje

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Stručni saradnik za podršku svjedocima ……. 1 izvršilac

Radni odnos za radno mjesto pod rednim brojem 1. zasniva se na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin BiH – Republike Srpske
2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. Da je punoljetan

Posebni uslovi:
VSS – (240 ECTS osam semestara) Završen Filozofski fakultat – Odsjek psihologija ili završen fakultat političkih nauka – Odsjek socijalnog rada. Napredni stepen obrazovanja – magisterij se smatra prednošću.

Radno iskustvo: 1 (jedna) godina profesionalnog iskustva u relevantnoj stučnoj oblasti, po mogućnosti vezano za svjedoke ili tramu uzrokovanu ratnim zbivanjima.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, potvrdu o radnom iskustvu, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostavit će izabrani kandidati po završetku izborne procedure.

U postupku prijema kandidata provest će se provjera znanja (testiranje) i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.
Napomena: Pismeno testiranje obuhvatit će pitanja iz oblasti Zakona o zaštiti i postupanju sa đecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, Zakona o zaštiti svjedoka u krivičnom postupku i ostala stručna pitanja koja se odnose na postupanje sa svjedocima i žrtvama koji će svjedočiti u krivičnom postupku.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:
Okružni sud u Istočnom Sarajevu
Кarađorđeva br. 5.
71123 Istočno Sarajevo

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.10.2019

Datum objave: 09.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.