fbpx

Stručni saradnik Zvornik

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u Osnovnom sudu u Zvorniku

Stručni saradnik Zvornik

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U ZVORNIKU,

raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u Osnovnom sudu u Zvorniku

1. STRUČNI SARADNIK ……..1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na NEODREĐENO vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
-da je punoljetan
-da je državljanin BiH,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za
krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima

POSEBNI USLOVI:
– diplomirani pravnik sa završenim Pravnim fakultetom u trajanju od četiri godine -240 bodova
– položen pravosudni ispit
– radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema i sposbnost pisanja pravnih dokumenata
– poznavanje rada na računaru- praktično poznavanje
– radno iskustvo na istim ili odgovarajućim poslovima od najmanje 18 mjeseci

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potrebno je dostaviti i slijedeće dokumente:
-izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci)
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (diplomu pravnog fakulteta- završen četvorogodišnji studij sa izvodom proseka ocjena studiranja i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu),
-uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca)
-potvrdu o radnom iskustvu.

Dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj kopiji jer se po okončanju konkursne procedure ne vraćaju podnosiocu.
Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata, a sud će dokaz o osuđivanosti pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.
Rok za podnošenje prijave sa prilozima o ispunjavanju uslova je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Kandidati mogu dostaviti prijave putem pošte na adresu Osnovni sud u Zvorniku, ul. Svetog Save br. 122, Zvornik ili neposredno predati u zgradi suda sa naznakom „Prijava na Javni konkurs“.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen razgovor – intervju, izvršiće se i praktična provjera znanja (pismeni test) i provjera sposobnosti rada na računaru, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.06.2021

Datum objave: 26.05.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.