fbpx

Sudijski pripravnik – volonter Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

OSNOVNI SUD U BIJELJINI

Sudijski pripravnik - volonter Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 080-0-Su-20-000 326

Osnovni sud u Bijeljini o b j a v lj u j e
JAVNI КONКURS

Za prijem sudijskog pripravnika – volontera za rad na određeno vrijeme, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva……..………7 izvršilaca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:
– završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOКAZE:
-uvjerenje o državljanstvu
– rodni list
– dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija)
– dokaz o prosjeku ocjena postignutih na fakultetu
– dokaz o prijavljenosti na biro za zapošljavanje

Javni konkurs ostaje otvoren 15.dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično đelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6.mjeseci, ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.
Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda.

Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.
Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELJINI ulica Vuka Кaradžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 04.06.2020

Datum objave: 20.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.