fbpx

Sudijski pripravnik – volonter Derventa

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Derventi

Sudijski pripravnik – volonter Derventa

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U DERVENTI
КRALJA PETRA I BR. 6
74 400 DERVENTA

JAVNI КONКURS
Za popunu upražnjenog radnog mjesta bez zasnivanja radnog odnosa u Osnovnom sudu u Derventi na određeno vrijeme (dvije godine).

1. Sudijski pripravnik – volonter – 2 (dva) izvršioca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
2. opšta zdravstvena sposobnost
3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu,
4. da se ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:
1. Pravni fakultet
2. Poznavanje rada na računaru

Potrebna dokumentacija:
1. uvjerenje o državljanstvu
2. izvod iz matične knjige rođenih
3. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
4. dokaz o školskoj spremi
5. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
6. kraća biografija i kontakt telefon.

Dokumenti pod r.b. 1. i 3. ne smiju biti stariji od šest mjeseci.
Dokumenti pod r.b. 5 će dostaviti kandidati koji uđu u uži izbor.

Izbor kandidata za radno mjesto sudijski pripravnik – volonter će se vršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.
Кonkurs će biti otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske .
Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Osnovni sud u Derventi, ulica Кralja Petra I broj : 6, 74 400 Derventa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 09.07.2020

Datum objave: 24.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.