fbpx

Sudijski pripravnik – volonter Doboj

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za prijem na praksu sudijskog pripravnika - volontera najduže na period do 2 godine

Sudijski pripravnik - volonter Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U DOBOJU
SVETOG SAVE 22
74 000 DOBOJ

JAVNI KONKURS

za prijem na praksu sudijskog pripravnika – volontera
najduže na period do 2 godine – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1. Kandidat treba da ispunjava opšte uslove:
-da je državljanin BiH,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,

2. Kandidat treba da ispunjava posebne uslove i to :
-završen Pravni fakultet,

Svi kandidati za sudijskog pripravnika – volontera koji budu ispunjavali uslove konkursa biće pozvani na razgovor.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Osnovni sud u Doboju Ulica Svetog Save 22, Doboj.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj školi, prosjek ocjena i dr).
Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije stupanja na pripravničku praksu uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.
Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 10.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.