fbpx

Sudijski pripravnik-volonter Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Prijedoru

Sudijski pripravnik-volonter Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA
Osnovni sud u Prijedoru
ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6
79101 Prijedor.

Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17) a u vezi sa čl. 73. istog zakona i člana 39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji suda i sistematizaciji radnih mjesta Osnovnog suda u Prijedoru broj 077-0-Su-17-000-610 i 077-0-Su-19-000-170 predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru raspisuje

JAVNI КONКURS
za prijem sudijskog pripravnika-volontera radi obavljanja pripravničkog staža

I-Naziv i opis radnog mjesta

1.Sudijski pripravnik-volonter …………3 (tri) izvršioca u određenom trajanju od dvije godine bez zaključivanja ugovora o radu

Opis poslova:

Obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda i sudije, prolazi obuku po programu početne obuke koju donosi Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, vodi dnevnik rada, u koji svakodnevno uvodi podatke o poslovima na kojima je radio, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda i sekretara suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II-Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati :
-da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske
-da je stariji od 18godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

III-Posebni uslovi
-Visoka stručna sprema, diplomirani pravnik (VII stepen stručne spreme sa završenim pravnim fakultetom ili sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova),
-bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

IV-Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na Кonkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sljedećih dokumenata:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– ličnu kartu ili pasoš
-potvrdu o prosjeku ocjena

Izabrani kandidati dostavljaju u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda originale ili ovjerene foto-kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova konkursa i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dok će se uvjerenje o neosuđivanosti pribaviti službenim putem.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće pozvani na ulazni intervju koji sprovodi Кomisija za izbor, a o vremenu i mjestu održavanja interjua kandidati će biti obavješteni pismenim putem.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu:
Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik-volonter-_osnovni_sud_u_prijedoru1/

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 25.04.2019

Datum objave: 10.04.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.