fbpx

Sudijski pripravnik – volonter Trebinje

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Trebinju

Sudijski pripravnik - volonter Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U TREBINjU

Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima RS (Sl. glasnik RS br. 37/12, 44/15 i 100/17) i člana 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Trebinju, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za prijem na praksu sudijskog pripravnika – volontera
I SUDIJSKI PRIPRAVNIK – VOLONTER u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju………1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II OPŠTI USLOVI:
da je državljanin RS,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

POSEBNI USLOVI:
završen pravni fakultet

II Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:
diplomu o završenom pravnom fakultetu,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),
uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“
Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte na adresu: Ul. Vuka Karadžića br.6, 89101 Trebinje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 27.02.2020

Datum objave: 12.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.