fbpx

Sudski izvršitelj – dostavljač Derventa

JAVNI KONKURS za prijem sudskog izvršitelja-dostavljača za rad na neodređeno vrijeme

Sudski izvršitelj - dostavljač Derventa

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U DERVENTI
KRALjA PETRA PRVOG BB
74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS

– Za prijem sudskog izvršitelja-dostavljača za rad na neodređeno vrijeme ..….1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidat treba da ispunjava opšte uslove:
a) da je državljanin BiH;
b) da je punoljetan;
v) da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta;
g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
d) da se na to lice ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH;
đ) da u posljednje 3 (tri) godine počev od dana objavljivanja konkursa ili oglasa za popunjavanje upražnjene pozicije nije otpušteno iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa i to:
a) završena srednja škola IV stepen,
b) poznavanje rada na računaru ,
v)najmanje 6(šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ,
g)položen stručni ispit ,
d)položen vozački ispit A ili B kategorije .

Radni odnos može se zasnovati i sa kandidatom koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan položiti u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:
– uvjerenje o državljanstvu
– rodni list
– dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena kopija) s tim da se može prijaviti i kandidat koji nema položen ispit, ali će, u slučaju da bude primljen , biti dužan da položi stručni ispit u roku od godinu dana od dana prijema
– sertifikat o završenom kursu za kompjutere
– dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu
– dokaz o ploženom vozačkom ispitu za „A“ i „B“ kategoriju vozila.

Za tačnost podataka navedenih u prijavi odgovorni su kandidati.
Komisija za izbor kandidata po raspisanom javnom konkursu utvrđuje termin intervjua, na koji se pozivaju samo oni kandidati čije su prijave označene kao potpune. Potrebno je da u svojoj prijavi navedete kontakt telefon na koji Vas možemo pozvati na razgovor.
Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izabrani kandidat će biti u obavezi da, prije stupanja na rad, ovom Sudu dostavi dokaz o nevođenju krivičnog postupka, dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa i ljekarsko uvjerenje.

Izabranom kandidatu, u odluci o prijemu u radni odnos, određuje se obaveza probnog rada na period od 3 mjeseca.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske”.
Prijave sa kontakt telefonom dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U DERVENTI ulica Kralja Petra Prvog bb. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.07.2021

Datum objave: 14.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.