fbpx

Tajnik Mostar

Ovaj oglas je istekao

Srednja elektrotehnička škola Ruđera

Tajnik Mostar

Na temelju članka 64. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („N.N HNŽ“, br.8/00, 4/04, 5/04, 8/06, 2/09), članka 36. Statuta Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića, čl.5.Pravilnika o radu Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića, članka 8.Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u HNŽ, Odluke Školskog odbora ur.broj:01-38-1000/20 od 07.10.2020. godine i suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, ur.br: 05-02-30-1496-2/20 od 14.10.2020. godine, raspisuje se javni

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • Tajnik – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme

Na određeno vrijeme – do 15.7.2021. godine.

Uvjeti: Pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju i općim aktima Škole, VŠS ili VSS pravne struke.

Kandidati trebaju dostaviti sljedeća dokumenta, original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci:

 • Prijava na natječaj
 • Diploma o završenom studiju -ukoliko je izdana u stranoj državi nostrifikacija diplome (dodatak diplomi)
 • Uvjerenje da kandidat nije kažnjavan
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o prebivalištu
 • Uvjerenje o radnom stažu i dužini trajanja neuposlenosti
 • Uvjerenje o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem
 • Uvjerenje o broju članova i neuposlenim članovima u zajedničkom domaćinstvu
 • Mišljenje prethodnog poslodavca
 • Životopis
 • Kontakt broj- telefon/mobitel

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe na temelju članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, ukoliko uz prijavu na natječaj od nadležnog ministarstva dostave dokaz o navedenom.

Sa kandidatima koji dostave potpunu i blagovremenu dokumentaciju Natječajno povjerenstvo provesti će intervju, na koji će biti pozvani telefonskim putem na kontakt telefon upisan na prijavi kandidata. Kandidati su obvezni na intervju ponijeti osobnu iskaznicu.

Kandidat koji bude primljen obvezan je dostaviti liječničko uvjerenje po zasnivanju radnog odnosa.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.

Potpune prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem pošte na adresu:

Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića – Mostar

Kralja Tomislava 2

(sa naznakom – za natječaj)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:

Natječajnu dokumentaciju prijavljenih kandidata ne vraćamo te se ista može preuzeti u prostorijama tajništva Škole u roku od petnaest (15) dana od dana prijema kandidata.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.11.2020

Datum objave: 29.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.