fbpx

Tehničar iz oblasti elektrotehnike Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JNU ‘’Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske’’ Banjaluka

Tehničar iz oblasti elektrotehnike Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JNU ‘’Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske’’ Banja Luka
Vidovdanska 43
78 000 Banja Luka
Tel/faks: 051/218-322

К O N К U R S
za prijem u radni odnos:

Tehničar iz oblasti elektrotehnike (tehničar elektroenergetike, tehničar elektronike i sl.), 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
Da je državljanin Republike Srpske, BiH,
Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
Da nije kažnjavan.

POSEBNI USLOVI:
SSS iz oblasti elektrotehnike,
Vozačka dozvola B kategorije,
Radno iskustvo nije neophodno.

Radnik zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, nakon probnog rada definisanog Zakonom o radu (za radnike sa iskustvom) ili ugovor o pripravničkom radu (za pripravnike).
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti vjerodostojne dokumente (original ili ovjerena kopija) o ispunjenosti navedenih opštih i posebnih uslova, kao i biografiju.
Uvjerenje izdato od Osnovnog suda (dokaz da protiv kandidata pred sudovima na području BiH nije podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu, odnosno da nije potvrđena opužnica niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do pet godina ili novčana kazna kao glavna kazna) i ljekarsko uvjerenje se dostavljaju nakon izbora kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu.

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.09.2019

Datum objave: 12.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.