fbpx

Tehnička suradnica – tajnica dekana, Spremačica Mostar

Ovaj oglas je istekao

Tehnička suradnica – tajnica dekana, Spremačica Mostar

Na temelju čl. 20.a Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine F BiH“ broj 26/16 i 89/18),  čl. 73., Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, („Narodne novine HNŽ-a“ broj 4/12),  čl. 19. i 27. Statuta Sveučilišta u Mostaru, čl. 9. Pravilnika o radu Sveučilišta u Mostaru, raspisuje se:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na Sveučilištu u

Mostaru za potrebe ustrojbene jedinice

Pravni fakultet

 1. Predmet javnog natječaja;

Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

 1. tehnička suradnica – tajnica dekana – 1 izvršitelj
 2. spremačica – 1 izvršitelj

II. Mjesto rada;

Mjesto rada je u Mostaru – Sveučilište u Mostaru, Ustrojbena jedinica Pravni fakultet, Matice hrvatske bb, Mostar

III. Kratak opis poslova;

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 • Obavlja sve administrativno-tehničke poslove za potrebe dekana, prodekana i  tajnika fakulteta.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 • Obavlja poslove vezane za održavanje čistoće radnih prostorija.

Detaljniji opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Mostaru.

IV. Uvjeti;

Opći uvjeti:

 • da je osoba državljanin BiH;
 • da ima navršenih 18 godina života;
 • da osoba ima opću zdravstvenu sposobnost (samo kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti).

Posebni uvjeti:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 • VŠS/VI ili prvi ciklus ili SSS društvenog smjera;
 • poznavanje rada na računalu;
 • radno iskustvo u struci dvije (2) godine.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 • NK – završena osmogodišnja škola;
 • radno iskustvo na istim i sličnim poslovima – šest (6) mjeseci.

V. Uz potpisanu prijavu na Natječaj s obveznom naznakom broja i naziva radnog mjesta kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerena preslika):

 • životopis s adresom,  kontakt telefonom i e-mail adresom;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • diploma/svjedodžba;
 • dokaz o poznavanju rada na računalu za radno mjesto pod rednim brojem 1.;
 • potvrda o radnom iskustvu za navedene poslove.

Kandidati koji se prijavljuju na oba radna mjesta podnose prijavu za svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tom slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originale ili ovjerene preslike dokumenata, dok u drugoj prijavi mogu dostaviti obične preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

VI. Napomena:

Navedeni dokumenti prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

Izbornom procesu mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu prijavu i koji su priložili sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za radno mjesto za koje su se prijavili. Kandidati koji ispunjavaju navedeno bit će pismenim putem  obaviješteni o datumu održavanja prethodne provjere znanja, sposobnosti i vještina koja će se za radno mjesto pod rednim brojem 1. obaviti putem pismenog ispita, intervjua (provjera komunikacijskih vještina i sposobnosti timskog rada) i radnog zadatka (testiranje iz poslovne komunikacije), a za radno mjesto pod rednim brojem 2. putem intervjua.

Ako kandidat koji se prijavio za radno mjesto pod rednim brojem 1. ne pristupi pismenom dijelu ispita, smatra se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Ako kandidat koji se prijavio za radno mjesto pod rednim brojem 2. ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru www.sum.ba.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu, vlastoručno potpisanu, s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti poštom ili osobno na adresu:

“Sveučilište u Mostaru

Trg hrvatskih velikana 1

88 000 Mostar

/Prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa

PF za radno mjesto tehnička suradnica – tajnica dekana

ili za radno mjesto spremačica – NE OTVARATI/“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 20.01.2020.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 27.02.2020

Datum objave: 22.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.