fbpx

Tehnički asistent daktilograf Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 69/16) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ br. 47/19) , glavni okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, objavljuje K O N K U R S za popunu radnog mjesta

Tehnički asistent daktilograf Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (’‘Službeni glasnik RS’’ broj 69/16) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ br. 47/19) , glavni okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, objavljuje

K O N K U R S
za popunu radnog mjesta

1. TEHNIČKI ASISTENT -DAKTILOGRAF -1 izvršilac na određeno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

POSEBNI USLOVI:
-SSS – društvenog smjera ili daktilograf I-a ili I-b klase
-6 mjeseci radnog iskustva na daktilografskim poslovima, poznavanje rada na računaru,
Uz prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova – original ili ovjerenu fotokopiju: svjedočanstvo, uvjerenje o radnom iskustvu, radnička knjižica, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od šest (6) mjeseci, uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od šest (6) mjeseci, uvjerenje o državljanstvu BiH koje nije starije od šest (6) mjeseci, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure.
Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove obaviće se intervju i testiranje.
Oglas je objavljen u dnevnom listu ‘’Glas Srpske“, na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini i na WEB stranici Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. Vuka Karadžića broj 3.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: A-195 /21

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.06.2021

Datum objave: 02.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.