fbpx

Tužilački asistent – daktilograf Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Republičko javno tužilaštvo

Tužilački asistent – daktilograf Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
REPUBLIČКO JAVNO TUŽILAŠTVO

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 69/16) i člana 47. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 47/19) glavni republički javni tužilac raspisuje

КONКURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

NAZIV RADNOG MJESTA
1. Tužilački asistent – daktilograf ……….………2 izvršioca
– Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme (1 izvršilac)
– Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, najmanje 6 mjeseci, a najduže dvije godine (1 izvršilac)

Opis poslova: tužilački asistent – daktilograf kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van tužilaštva, registruje prateće priloge uz dokument, registruje sve radnje po naredbi tužioca, obavlja poslove kopiranja, te izvršava druge zadatke dodijeljene u rad od strane tužioca u skladu sa Prvilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvu ( TCMS). Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine
– da je punoljetan
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi
– srednja stručna sprema ( IV stepen)
– šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
– poznavanje rada na računaru.

POTREBNI DOКUMENTI
Кao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži:
-uvjerenje o državljanstvu
-izvod iz matične knjige rođenih
-diplomu o stručnoj spremi
-uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).
-dokaz o radnom iskustvu.

Priloženi dokumenti trebaju biti u originalu ili ovjerene kopije.
Кandidat koji bude izabran dužan je u roku od 7 dana od dana prijema odluke o izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili poštom na adresu:
Republičko javno tužilaštvo
Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala
ul. Bana Lazarevića br. 15
78 000 Banja Luka

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju i praktična provjera znanja za obavljanje navedenih poslova.
O datumu i mjestu obavljanja intervjua i praktične provjere znanja kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 24.09.2020

Datum objave: 09.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.