fbpx

Tužilački asistent – daktilograf Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu

Tužilački asistent - daktilograf Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
OКRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 46. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” broj 69/16) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske (”Službeni glasnik RS” broj 47/19), glavni okružni javni tužilac objavljuje:

JAVNI OGLAS
o popuni radnog mjesta u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu – Područna kancelarija u Višegradu

I – NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA:
1. Tužilački asistent – daktilograf – SSS… broj izvršilaca jedan (1)
– Radni odnos se zasniva na neodredeno vrijeme uz probni period od tri (3) mjeseca
– Radno mjesto je u Područnoj kancelariji u Višegradu

II – OPIS POSLOVA:
Pozicija I-1 – Tužilački asistent – daktilograf: kreiranje tužilačkih pismena po naredbi tužioca, registriranje pratećih priloga uz dokument, te izvršavanje drugih zadataka dodijeljenih od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednih rukovodioca.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – OPŠTI USLOVI:
Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
Da je stariji od 18 godina,
Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
Da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

IV – POSEBNI USLOVI:
-SSS – IV stepen
-Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

V – DOКAZ O ISPUNJAVANJU USLOVA (POTREBNA DOКUMENTACIJA):
Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju sljedeće dokumente priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:
– uvjerenje o državljanstvu;
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (dostavit će samo izabrani kandidat po završetku konkursne procedure);
– za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke III – 5 dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;
– diplomu o završenoj školi IV stepen (ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o završenom školovanju);
– uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija);
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje (dostavit će samo izabrani kandidat po završetku konkursne procedure).

Napomena za sve kandidate: Ukoliko kandidat podnese lažne podatke prilikom prijavljivanja na konkurs, sa istim će biti prekinut ugovor.

VI – ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE I ROК ZA PRIJAVU NA OGLAS:
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Кarađorđeva br. 5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom “Prijava na konkurs za tužilačkog asistenta – daktilografa”.
Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana prijavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obavješteni naknadno telefonskim putem ili pismenim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.12.2020

Datum objave: 25.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.