fbpx

Učitelj likovne kulture Stolac

Ovaj oglas je istekao

Sukladno Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ/K br. 05-02-30-2531/20 od 30.12.2020. godine, Školski odbor Osnovne škole Stolac na sjednici održanoj 07.01.2021. godine, raspisuje N A T J E Č A J za  popunu  radnog  mjesta Na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

Učitelj likovne kulture Stolac

Sukladno Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ/K br. 05-02-30-2531/20 od 30.12.2020. godine, Školski odbor Osnovne škole Stolac na sjednici održanoj 07.01.2021. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za  popunu  radnog  mjesta

Na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

  1. Učitelj likovne kulture, 8 sati tjedno, 1 izvršitelj

Uvjeti natječaja:

Pored općih Zakonom propisanih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati uvjete  utvrđene čl. 83. stav 3. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( NN HNŽ br. 5/00, 4/04) čl. 39. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (NN HNŽ br. 4/04), Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja HNŽ ( NN HNŽ br. 08/18).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti (ovjerene kopije):

  • Kratak životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (ovjeren preslik diplome)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako ga posjeduju, ovjeren preslik)
  • potvrda o radnom iskustvu (ako ga posjeduju)
  • uvjerenje o državljanstvu
  • rodni list

Pri odabiru i bodovanju kandidata primjenjuju se kriteriji sukladno Pravilniku o radu i stegovnoj odgovornosti djelatnika Osnovne škole Stolac (Pravilnik se nalazi u školi i dostupan je svim kandidatima).

Kandidati koji budu primljeni u radni odnos dužni su nakon obavijesti o prijemu dostaviti liječničko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju.

Shodno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i njihovih obitelji (NN HNŽ-a br. 6/18) prioritet pri zapošljavanju i jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona za što trebaju dostaviti valjan dokaz.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo će provesti intervju po dogovoru, zbog čega je potrebno navesti broj telefona.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati (dostaviti) na adresu:

Osnovna škola Stolac

Ul. Kneza Domagoja  bb

88 360  Stolac

sa naznakom „za natječaj“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.01.2021

Datum objave: 12.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.