fbpx

Vaspitač Lopare

Ovaj oglas je istekao

JU ‘’Dječiji vrtić’’ Lopare

Vaspitač Lopare

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj:79/15 ) i saglasnosti načelnika opštine Lopare broj: 02/1-014-84 , direktor JU ‘’Dječiji vrtić’’ Lopare, raspisuje:

JAVNI КONКURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

– Vaspitač……….1 izvršilac, položen stručni ispit, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja
– Vaspitač……….1 izvršilac, položen stručni ispit, na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine
– Vaspitač……….1 izvršilac,položen stručni ispit, na određeno vrijeme do 31.12.2020. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanim Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i članom 2. Stav 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama:

Opšti uslovi:
-Da je državljanin Republike Srpske i BiH
-Da je punoljetan
-Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Posebni uslovi
– Odgovarajuću visoku stručnu spremu (diplomirani vaspitač, VII stepen ili 180 ECTS bodova)
– položen stručni ispit za rad u predškolskom vaspitno-obrazovnom procesu,
– 1 godina radnog iskustva na poslovima vaspitača

Uz prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. Stav7. Tačka 1. i 2. Zakona o preškolskom vaspitanju i obrazovanju:
– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocijena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocijena tokom studiranja.
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
Кandidat je dužan dostaviti ovjerenu fotokopiju svih dokumenata, budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa traženom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić Lopare, Ulica 3. Majevičke brigade 50, 75240 lopare, sa naznakom „ Кonkursnoj komisiji“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 23.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.