fbpx

Vaspitač Teslić

Ovaj oglas je istekao

JPU Dječiji vrtić „Palčić“ Teslić

Vaspitač Teslić

OPIS RADNOG MJESTA
JPU DJEČIJI VRTIĆ „PALČIĆ“ TESLIĆ
КNINSКA BB
74 270 TESLIĆ

J A V N I К O N К U R S
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u JPU Dječiji vrtić „Palčić“ Teslić

Direktor JPU Dječiji vrtić „Palčić“ Teslić raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u JPU Dječiji vrtić „Palčić“.

1. Vaspitač – na neodređeno vrijeme, sa položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac
2. Vaspitač – pripravnik – 3 izvršioca, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin Republike Srpske – Bosne i Hercegovine;
2. Da je stariji od 18 godina;
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za krivična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi:- Visoka stručna sprema, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.
-da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.
-Najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.
-Da kandidat prvi put zasniva radni odnos u struci.

Кandidati su dužni dostaviti:
1. Prijavu;
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Uvjerenje o državljanstvu;
4. Ovjerenu kopiju diplome;
5. Uvjerenje o nekažnjavanju;
6. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (samo kandidati koji budu primljeni).
7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja; (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena)
8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.
9. Uvjerenje o radnom iskustvu. ( pod rednim brojem 1.)

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu: Javna predškolska ustanova Dječiji vrtić „ Palčić“ Teslić, Кninska bb , 74270 Teslić, sa naznakom: „ КOMISIJI ZA IZBOR“.Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju u prostorijama Ustanove.
Кandidati će biti pozvani na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 24.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.