fbpx

Viši referent – daktilograf, Stručni suradnik- istražitelj, Stručni savjetnik Mostar

Ovaj oglas je istekao

Na temelju članka 30. Zakona o Županijskom tužiteljstvu HNŽ/K (Sl.Novine HNŽ-a broj 1/03), članka 7. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i poslovanju Županijskog tužiteljstva HNŽ-a, br. A-111/12 od 17.02.2012. godine i Memoranduma o razumjevanju o zajedničkim aktivnostima u cilju realizacije odredbi Grant sporazuma „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH", Glavni županijski tužitelj dana 18.02.2021 godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta, stručnog savjetnika, stručnog suradnika – istražitelja i Višeg referenta -daktilografa na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca u Županijskom/ Kantonalnom tužiteljstvu Hercegovačko-neretvanske županije/kantona u Mostaru

Viši referent - daktilograf, Stručni suradnik- istražitelj, Stručni savjetnik Mostar

Na temelju članka 30. Zakona o Županijskom tužiteljstvu HNŽ/K  (Sl.Novine HNŽ-a broj 1/03), članka 7. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i poslovanju Županijskog tužiteljstva HNŽ-a, br. A-111/12 od 17.02.2012. godine i Memoranduma o razumjevanju o zajedničkim aktivnostima u cilju realizacije odredbi Grant sporazuma „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH”, Glavni županijski tužitelj dana 18.02.2021 godine objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta, stručnog savjetnika, stručnog suradnika – istražitelja i Višeg referenta -daktilografa na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca u Županijskom/ Kantonalnom tužiteljstvu Hercegovačko-neretvanske županije/kantona u Mostaru

01. Stručni savjetnik – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova:

Stručni savjetnik obavlja slijedeće  poslove i zadatke:

 • Pomaže relevantnim tužiteljima u procesuiranju predmeta ratnih zločina;
 • Postupa po uputama rukovoditeljai tužitelja odjela, te poduzima potrebne radnje iz okvira svoje nadležnosti;
 • Pruža stručnu pomoć i savjetuje tužitelja u svakoj fazi kaznenog postupka gdje je to potrebno;
 • Po potrebi svoja stručna mišljenja i nalaze daje u pismenoj formi;
 • Samoinicijativno savjetuje i daje svoja stručna mišljenja u svim kaznenim predmetima gdje je nađe da je to potrebno;
 • Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama Kolegija  kako bi mogao  dati svoje stručno mišljenje;
 • Proučava i prati propise iz oblasti za koju savjetuje i vodi računa o primjeni istih u tužiteljskom radu;
 • Obavlja sve poslove  i radnje u istrazi u svojstvu ovlaštene službene osobe u svim predmetima koje mu može dodijeliti Glavni županijski tužitelj, zamjenik Glavnog županijskog tužitelja, šef odjeljenja ili županijski tužitelj;
 • Aktivno  i pod nadzorom tužitelja učestvuje u istrazi i prisustvuje glavnom pretresu;
 • Kao korisnik sistema TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim u Pravilniku TCMS-a;,
 • Obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu dodijeli Glavni županijski tužitelj ili sekretar Tužiteljstva iz  okvira svoje nadležnosti ;

Uvjeti za obavljanje poslova:

Opći uvjeti: da je državljanin BIH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stupnja stručne spreme,  zdravstvena sposobnost, da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BIH u roku od prije 3 godine od dana objavljivanja upražnjenog mjesta  i da nije obuhvaćen čl. IX 1. Ustava BIH.

Pored općih uvjeta kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uvjete i to :

Posebni uvjeti:

 • VSS, VII stupanj, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sustavu  studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova-pravne struke;
 • Položen pravosudni ispit;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Tri (3) godine radnog iskustva u struci.

02. Stručni suradnik- istražitelj – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova:

Stručni suradnik – istražitelj  obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • Pomaže zamjenicima tužitelja i tužiteljima u radu, te postupa na ime i osnovu zahtjeva i uputa tužitelja kod kojih je raspoređen;
 • Obavlja odgovarajuće analize i analitike, te druge poslove u okviru svoje struke pod nadzorom i u skladu sa uputstvima pretpostavljenih;
 • Postupa u ime i na osnovu zahtjeva rukovoditelja i tužitelja odjela;
 • Pruža stručnu pomoć i savjetuje tužitelja u svakoj fazi kaznenog postupka gdje je to potrebno;
 • Po potrebi svoja stručna mišljenja i nalaze daje u pismenoj formi;
 • Po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama kolegija kako bi mogao dati svoje stručno mišljenje;
 • Proučava i prati propise iz oblasti za koje savjetuje i vodi računa o primjeni istih u tužiteljskom radu;
 • U prisustvu tužitelja ili stručnog savjetnika – dipl. pravnika, aktivno učestvuje u istrazi u svojstvu ovlaštene službene osobe u svim predmetima koje mu može dodijeliti Glavni županijski tužitelj, zamjenik Glavnog županijskog tužitelja, šef Odjeljenja ili županijski tužitelj;
 • Po potrebi izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge analitičke materijale, te dostavlja u pismenoj formi procjenu stanja i potreba sa prijedlogom mjera i radnji;
 • Kao korisnik sustava TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim u Pravilniku TCMS-a;
 • Obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu dodjeli Glavni županijski tužitelj ili sekretar Tužiteljstva iz okvira svoje nadležnosti,

Uvjeti za obavljanje poslova:

Opći uvjeti: da je državljanin BIH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stupnja stručne spreme,  zdravstvena sposobnost, da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BIH u roku od prije 3 godine od dana objavljivanja upražnjenog mjesta  i da nije obuhvaćen čl. IX 1. Ustava BIH.

Pored općih uvjeta kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uvjete i to:

Posebni uvjeti

 • VSS, Fakultet kriminalističkih nauka ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sustavu  studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova -kriminalističke struke,
 • Jedna godina radnog iskustva u struci,
 • Poznavanje rada na računaru.

03. Viši referent – daktilograf – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova:

Viši referent -daktilograf  obavlja slijedeće poslove:

 • Kreiranje tužiteljskih pismena po naredbi tužitelja;
 • Formiranje dostavnica za pismena koja se dostavljaju van tužiteljstva;
 • Preuzimanje i vraćanje spisa u spremište za predmet po unaprijed pripremljenim listama za svakog tužitelja;
 • Registrovanje svih podnesaka primljenih u tijeku saslušanja;
 • Registrovanje svih radnji po naredbi tužitelja;
 • Obavlja daktilografske poslove na prijepisu i sravnjavanju materijala;
 • Ima kreiran korisnički nalog, te kao korisnik TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim u Pravilniku TCMS;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tužitelja, zamjenika Glavnog tužitelja, tužitelja i sekretara Tužiteljstva.

Pored općih uvjeta predviđenih zakonom kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uvjete i to:

Posebni uvjeti:

 • SSS, IV stupanj, upravna škola, gimnazija, informatička ili birotehnička,
 • Najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
 • Poznavanje daktilografije i rada na računaru.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene kopije):

1. Fakultetska diploma – za poziciju 01, 02 , a za poziciju 03 diploma o završenoj SSS,

2. Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu – za poziciju broj 01,

3. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon stjecanja školske spreme – za pozicije 01, 02 i 03,

4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove osobne iskaznice – za pozicije 01, 02 i 03,

5. Dokaz o poznavanju rada na računaru – za pozicije 01, 02 i 03 .

Kandidati koji budu ispunili opće i posebne uvjete predviđene javnim natječajem biti će pismeno testirani i sa istima će se obaviti usmeni intervju.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti-liječničko uvjerenje i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina dužni su dostaviti izabrani kandidati po pozicijama 01, 02 i 03.

Javni natječaj ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije. Tražene dokumente dostaviti na adresu:

Županijsko/Kantonalno tužiteljstvo

Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona

Ul. Dr. Ante Starčevića br. 20

88 000 Mostar

sa naznakom 

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta stručnog savjetnika,

stručnog suradnika – istražitelja i

daktilografa u Županijskom tužiteljstvu HNŽ-a Mostar“

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 01.03.2021

Datum objave: 22.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.