fbpx

Viši referent – Operater Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalno ministarstva prostornog uređenja

Viši referent - Operater Sarajevo

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05) i člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05) Federalni ministar, objavljuje

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

1. Viši referent – Operater  – 1 izvršilac

Opis poslova:

 • vrši instaliranje , testiranje i održavanje računarske opreme, kao i montiranje, demontiranje i održavanje telekomunikacionih uređaja i instalacija ,
 • obrada materijala na računaru po prijepisu ili diktatu,
 • vođenje i ažuriranje baze podataka,
 • izrada izvještaja i drugih akata o podacima iz baze podataka,
 • druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.

Pored općih uvjeta utvrđenih u članu 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05), kandidat treba da ispunjava i sljedeće uvjete: SSS – birotehnička, gimnazija ili tehnička škola, položen stručni ispit i najmanje deset mjeseci radnog staža, poznavanje rada na računaru.

Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti.

Grupa poslova: operativno- tehnički.

Složenost poslova: djelomično složeni.

Status izvršioca: namještenik.

Pozicija radnog mjesta: viši referent.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o stečenom radnom stažu,
 • uvjerenje o državljanstvu BIH (ne starije od 6 mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
 • izjava da osoba nije obuhvaćena odredbom člana IX 1. Ustava BiH
 • izjava da osoba u posljednje dvije godine od dana objavijivanja javnog oglasa nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou.

Izabrani kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta ( ne starije od tri mjeseca ), prije preuzimanja dužnosti.

Javni oglas ostaje otvoren najmanje 15 dana od dana objavljivanja oglasa u najmanje tri različita dnevna lista

koja se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom original ili ovjerenom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili putem pošte na adresu:

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

Ul.  Hamdije Čemerlića br. 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom – za javni oglas

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.11.2020

Datum objave: 29.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.