fbpx

Viši referent za civilnu zaštitu Prozor Rama

Ovaj oglas je istekao

„Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Viši referent za civilnu zaštitu Prozor Rama

Detaljno o natječaju:

Večernji list, 09.05.2020.

Na temelju čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), Načelnik Općine Prozor-Rama, raspisuje

JAVNI   OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na

neodređeno i određeno vrijeme u Općini Prozor-Rama

 1. Viši referent za civilnu zaštitu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • SSS, IV stupanj stručne spreme – Upravna, Tehnička, Ekonomska
 • Položen stručni upravni ispit
 • Najmanje 10 mjeseci radnog staža
 • Poznavanje rada na računaru

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na Javni oglas  kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

 1. Izvod iz matične knjige rođenih
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Diploma o vrsti i stupnju školske spreme
 4. Uvjerenje o radnom stažu
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 6. Dokaz o poznavanju rada na računaru
 7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
 8. Ovjerena i vlastoručno potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH
 9. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH

Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježu obavezi probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Večernji list, Dnevni list i Dnevni avaz) na adresu:

OPĆINA PROZOR – RAMA

Kralja Tomislava bb

88 440  P r o z o r

sa naznakom

„Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

na neodređeno i određeno vrijeme – NE OTVARATI“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.05.2020

Datum objave: 12.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.