fbpx

Viši referent za obračun plaća i drugih naknada Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalno ministarstvo prostornog uređenja raspisuje javni oglas

Viši referent za obračun plaća i drugih naknada Sarajevo

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovina (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05) i člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovina (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05) Federalni ministar, objavljuje

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

 • Viši referent za obračun plaća i drugih naknada – 1 izvršilac

Opis poslova:

 • vrši pripreme za obraćun plaća i drugih naknada za državne službenike i namještenike ministarstva,
 • obrađuje podatke i vodi odgovarajuće evidencije o podacima, izdaje uvjerenja i druge akte,
 • popunjava obrasce u vezi sa plaćama, doprinosima i drugim naknadama, te obrasce za penziono i socijalno osiguranje,
 • vodi evidencije stalnih sredstava i njihovo ažuriranje,
 • vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Uvjeti: SSS – gimnazija ili ekonomska škola, položen stručni ispit, najmanje deset mjeseci radnog staža i poznavanje rada na računaru.

Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti

Grupa poslova: računovodstveno materijalni poslovi.

Složenost poslova: djelomično složeni.

Status izvršioca: namještenik.

Pozicija radnog mjesta: viši referent.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • svjedočanstvo stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o stečenorn radnom stažu,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
 • izjava da osoba nije obuhvaćena odredbom člana IX. 1. Ustava BiH
 • izjava da osoba u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou.

Izabrani kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o zdraystvenoj sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta (ne starije od tri mjeseca ), prije preuzimanja dužnosti.

Javni oglas ostaje otvoren najmanje 15 dana od dana objavljivanja oglasa u najmanje tri različita dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnim originalima ili ovjerenom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili putem pošte na adresu:

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

Ul. Hamdije Čemerlića br. 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom za javni oglas

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.08.2020

Datum objave: 28.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.