fbpx

Viši savjetnik/projektant sistema Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Viši savjetnik/projektant sistema Sarajevo

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvršenje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-3638/2013 od 24.09.2013. godine, a u skladu sa čl. 8. stav 1. i čl. 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH« br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u

Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Projekat „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ (IPA 2017)

 • VIŠI SAVJETNIK/PROJEKTANT SISTEMA – 1 izvršilac

Broj oglašene pozicije:  011/21

Status: Ugovor o radu na određeno vrijeme

Probni rad: 3 mjeseca

Rok za prijave: 25.02.2021.

Opis poslova:

 • učestvuje u procesima analize, planiranja, funkcionalnog dizajna, razvoja, testiranja, implementacije i održavanja softverskih i drugih rješenja obuhvaćenih Projektom i rješenja koja su u upotrebi u pravosudnom informacionom sistemu;
 • sa tehničkog aspekta nadgleda i upravlja razvojem i implementacijom IT sistema i rješenja;
 • izrađuje tehničke specifikacije softvera i opreme koja će se koristiti za realizaciju projektnih aktivnosti;
 • daje mišljenje na tehničke specifikacije hardvera i softvera koje se pripremaju za potrebe realizacije projektnih aktivnosti sa aspekta usklađenosti sa standardima u oblasti informacionih tehnologija;
 • rješava složene probleme po pitanju konfiguracije, održavanja i korištenja softverskih rješenja implementiranih u pravosuđu BiH;
 • učestvuje u pripremi propisa kojima se regulira korištenje IKT tehnologija u pravosudnim institucijama;
 • u sistemu podrške korisnicima odgovara na najsloženija tehnička pitanja;
 • učestvuje u implementaciji projektnih aktivnosti usmjerenih na jačanje IKT kapaciteta u pravosuđu;
 • izrađuje tehničku i drugu potrebnu dokumentaciju sistema;
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.

Pored opštih uslova propisanih članom 10, kao i uslova propisanih članom 56.  Zakona o radu u institucijama BiH (stručni ispit),  kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • VSS tehničkog ili informatičkog smjera (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova);
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • napredno poznavanje engleskog jezika;
 • osnovno poznavanje pravosudnog sistema u BiH;
 • iskustvo u upravljanju i realizaciji projekata ili složenih projektnih aktivnosti u oblasti informacione tehnologije;
 • ekspertno poznavanje informacionih tehnologija u oblastima:
 • baza podataka (prevashodno Oracle DB, Oracle SQL-a i PL/SQL-a, ali i Transact-SQL-a, MySQL i sl.);
 • razvojnih alata (prevashodno Oracle ADF, JAVA EE i Oracle Developer, Spring Framework ili JS Framework-ovi);
 • poslovne inteligencije (prevashodno Oracle BI);
 • CASE alata (prevashodno Oracle Designer);
 • Virtualizacijskih alata (poput VMWARE);
 • Operativnih sistema (Windows, Linux, AIX);
 • Active Directory i Exchange Server infrastrukture;
 • Mrežni i infrastrukturni servisi i backup tehnologije;
 • WAN/LAN tehnologije i IP mreže.

Prilikom ocjenjivanja kandidata, višom ocjenom će biti ocijenjeni kandidati koji demonstriraju relevantna znanja iz većeg broja navedenih oblasti.

 • posjedovanje kompetencija: inicijativa, promjene, rješavanje problema, komunikacija, planiranje i organiziranje te lična djelotvornost i usmjerenost ka rezultatu.;
 • diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
 • proaktivnost i kreativnost u radu, timski rad;
 • diskrecija u radu s povjerljivim podacima;
 • osnovno poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadležnosti;
 • posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti;
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije – poželjno.

Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);
 • Original ili ovjerena kopija svjedočanstva/diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da škola/fakultet nije završen/a u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi. Ovaj uslov se dokazuje dodiplomskom (osnovnom) diplomom;
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno nakon sticanja stručne spreme zahtijevane javnim oglasom).

Molimo da prije slanja prijave obratite pažnju na sekciju „Stop greškama u prijavama“ koja se nalazi na internet stranici VSTV BiH.

U slučaju da prijavu šaljete putem e-maila, navedene dokumente kandidati su obavezni dostaviti kao prilog u skeniranom obliku (Preporučeni format je .PDF).

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti sve originalne dokumente zahtijevane javnim oglasom, ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove radnog mjesta na koje je izabran i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca)

Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama obavezne su ispuniti prijavni obrazac VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i uz dokumentaciju zahtijevanu javnim oglasom dostaviti ga na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba (ukoliko prijavu šalju elektronskim putem) ili putem pošte na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Ul. Kraljice Jelene 88

71000 Sarajevo

sa naznakom:

„Prijava na javni oglas broj 011/21“

Fax: +387 (0) 33 707 550

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Broj oglašene pozicije  011/21 mora biti naveden.

Rok za prijave: 25.02.2021. godine

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 19.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.