fbpx

Viši stručni saradnik

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 73. Zakona o sudovima (’’Sl.glasnik Republike Srpske,’’ br.37/12, 44/15 i 100/17), člana 39. stav 1. Zakona o radu Republike Srpske (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj: 1/16) i člana 9. tačka 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, r a s p i s u j e JAVNI КONКURS za popunu upražnjenih radnih mjesta

Viši stručni saradnik

OКRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU
Na osnovu člana 73. Zakona o sudovima (’’Sl.glasnik Republike Srpske,’’ br.37/12, 44/15 i 100/17), člana 39. stav 1. Zakona o radu Republike Srpske (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj: 1/16) i člana 9. tačka 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, r a s p i s u j e

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Viši stručni saradnik ……………………izvršilaca 1
Radni odnos za radno mjesto pod rednim brojem 1. zasniva se na određeno vrijeme, po Projektu IPA 2017.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin BiH – Republike Srpske
2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. Da je punoljetan

Posebni uslovi:
1. VSS – Završen Pravni fakultet (osam semestara 240 ESC bodova) dipl. pravnik
2. Položen pravosudni ispit.
3. Radno iskustvo: 3 godine na radu na pravnim poslovima.

Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužn dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, potvrdu o radnom iskustvu, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostavit će izabrani kandidati po završetku izborne procedure.
U postupku prijema kandidata provest će provjera znanja (testiranje) i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:
Okružni sud u Istočnom Sarajevu
Кarađorđeva br. 5.
71123 Istočno Sarajevo

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.10.2019

Datum objave: 02.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.