fbpx

Viši stručni saradnik Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 69. stav 2. i člana 70. stav 1. Zakona o sudovima (’’Sl.glasnik Republike Srpske,’’ br.37/12, 44/15 i 100/17) i člana 9. tačka 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta

Viši stručni saradnik Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
OKRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

Na osnovu člana 69. stav 2. i člana 70. stav 1. Zakona o sudovima (’’Sl.glasnik Republike Srpske,’’ br.37/12, 44/15 i 100/17) i člana 9. tačka 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.Viši stručni saradnik …………………..izvršilaca 1
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta – unapređenju rada na predmetima ratnih zločina

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin BiH
2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. Da je punoljetan

Posebni uslovi:
1. VSS – Završen Pravni fakultet (osam semestara 240 ESC bodova) dipl. pravnik
2. Položen pravosudni ispit.
3. Radno iskustvo: 3 godine na radu na pravnim poslovima.

Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci, potvrdu o radnom iskustvu, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, dostavit će izabrani kandidati po završetku izborne procedure.
U postupku prijema kandidata provest će provjera znanja (testiranje) i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:
Okružni sud u Istočnom Sarajevu
Karađorđeva br. 5.
71123 Istočno Sarajevo

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.03.2021

Datum objave: 17.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.