fbpx

Viši stručni saradnik u Timu za razvoj u Odjelu za analizu procesa i razvoj Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Viši stručni saradnik u Timu za razvoj u Odjelu za analizu procesa i razvoj Sarajevo

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:

  • Viši stručni saradnik u Timu za razvoj u Odjelu za analizu procesa i razvoj, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

I  OPIS POSLOVA

Opis primarnih obaveza i odgovornosti radnog mjesta Viši stručni saradnik u Timu za razvoj u Odjelu za analizu procesa i razvoj su:

a) radi na izgradnji, dizajniranju i unapređenju informacionog sistema, na osnovi projektovanog modela i zadataka;

b) koordinira pri pripremi i implementaciji određenih tehnoloških i programskih rješenja;

c) razrađuje i obezbjeđuje primjenu projekata informacionog sistema Agencije;

d) kod izvršenja radnih zadataka, primjenjuje odobrene strukture, arhitekture i taksonomije u cilju optimalnog upravljanja strukturama (bazama) podataka, platformama, sistemima, korištenim programskim kodom i drugim tehničkim rješenjima;

e) prema dodijeljenim redovnim i projektnim zadacima radi na kreiranju i održavanju korisničih sučelja, API-ja, ETL procesa, frontend i backend arhitektura, taksonomija, struktura, baza podataka, funkcionalnosti, vizuelnih i drugih prikaza, te vrši ažuriranje tehničke dokumentacije u skladu sa implementiranim promjenama (svojim aktivnostima);

f) obezbjeđuje kvalitetu, strukture, veze i ekstrakcije podataka za potrebe daljnje obrade;

g) učestvuje i daje podršku ostalim korisnicima kod primjene DWH, data mining i drugih alata za pristup i upravljanje podacima;

h) implementira odgovarajuće kontrole kvalitete podataka kod prihvatanja i korištenja podataka unutar Agencije i za potrebe eksternog izvještavanja;

i) daje podršku korisnicima sistema;

j) obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

II  USLOVI ZA RADNO MJESTO

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa, i to: VII stepen stručne spreme spreme elektrotehničkog ili informatičkog smjera, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova, 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje relevantnih tehničkih standarda, aktivno znanje engleskog jezika, napredna znanja iz korištenih informacionih tehnologija.

III  POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu i biografiju sa kontakt podacima, dostaviti ovjerene kopije sljedeće dokumentacije:

  • diploma o završenom visokom obrazovanju,
  • dokaz o radnom iskustvu, sa opisom poslova koje kandidat obavlja/je obavljao kod poslodavca/poslodavaca,
  • certifikati o poznavanju rada sa OOP, poznavanju PHP programskog jezika, poznavanju Front-End razvoja (JavaScript, CSS, HTML), SQL jezika, PHP frameworks, RDBMS i DWH (PostgreSQL, Oracle) ukoliko kandidat posjeduje iste.

IV  NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom može se dostaviti na adresu:

Agencija za bankarstvo Federacije BiH

ul. Zmaja od Bosne 47 b

71000 Sarajevo

sa naznakom:

„Prijava na javni oglas – Viši stručni saradnik u

Timu za razvoj u Odjelu za analizu procesa i razvoj – ne otvarati“.

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

V  OSTALE NAPOMENE

Kandidati koji ispunjavaju sve uslove tražene javnim oglasom biti će pozvani na testiranje, i izvršit će se provjera u smislu ispunjavanja traženih uslova za radno mjesto Višeg stručnog saradnika u Timu za analizu procesa i razvoj.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.06.2020

Datum objave: 29.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.