fbpx

Viši stručni saradnik za upravljanje cestama područje cijele BiH

Ovaj oglas je istekao

JP Ceste FBiH raspisuje oglas za prijem radnika

Viši stručni saradnik za upravljanje cestama područje cijele BiH

Na osnovu člana 18. Statuta JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Odluke Uprave o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme broj: 01-7052-5 /20 od 6.7.2020.god. i Odluke Uprave o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme broj: 01-7052-6/20 od 6.7.2020.god. raspisuje se

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u JP Ceste F BiH

ZA RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

Sektor za upravljanje i zaštitu cesta, informacione sisteme i sigurnost prometa – Odjeljenje za upravljanje cestama (RAMS) i informacione sisteme

 • „Viši stručni saradnik za upravljanje cestama (RAMS)” – 1 izvršilac VSS – dipl.ing.građ.

Uslovi:

 • VSS (VII stepen) – diplomirani inžinjer građevine
 • Tri (3) godine iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje rada na računaru
 • poznavanje engleskog jezika
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • sposobnost komunikacije i timskog rada

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, s probnim radom od tri mjeseca.

Uz posebne uslove, kandidati trebaju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene Zakonom.

Uz prijavu za Oglas treba dostaviti:

 • Kratku biografiju/životopis,
 • Rodni list,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • Ovjerenu kopiju Diplome,
 • Dokaz o traženom iskustvu (uvjerenje ili potvrda poslodavca o iskustvu na istim ili sličnim poslovima),
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika,
 • Kopija vozačke dozvole,
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata iz dostavljene dokumentacije i intervjua, uzet će se u obzir sljedeće: rezultati rada ostvareni tokom dosadašnjeg rada (CV), sposobnost obavljanja statističkih analiza sa velikim brojem podataka, spremnost za rad na terenu, poznavanje rada u GIS aplikacijama (ArcGIS, QGIS), mogućnost obavljanja statističkih analiza sa velikim brojem podataka, spremnost za proširenje znanja novim tehnologijama i metodama obrade podataka, promišljen i pozitivan pristup rješavanju problema, poželjno relevantno iskustvo u prikupljanju podataka o cestama, stanju kolovoza, kolovoznih konstrukcija i prometu, sposobnost da priprema, pregleda i prezentira izvještaje o stanju cesta, sposobnost za samostalno i odgovorno obavljanje povjerenih poslova i radnih zadataka, izražena inicijativnost i neovisnost u radu i komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

Sve informacije o toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije podnosioca prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor, biće pozvani na intervju.

Prijava kandidata treba da sadrži:

• Adresu,

• Kontakt telefon.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim novinama: “Večernji list” i “Dnevni avaz”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa svim traženim dokumentima (dokazima) u originalu ili ovjerenim kopijama treba dostaviti lično ili putem pošte sa naznakom “Prijava na Oglas – ne otvarati”, na sljedeću adresu:

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Terezija 54.

71 000 Sarajevo

Kontakt telefon 033 563 507

Kandidatima koji podnesu prijavu a ne budu izabrani na gore navedeno radno mjesto, dokumenti se ne vraćaju

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.08.2020

Datum objave: 27.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.