fbpx

Viši stručni suradnik za računovodstvo Čitluk

Ovaj oglas je istekao

Na temelju članka 20 a. stavak 1. i 2. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18) i članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji - kantonu ("Narodne novine HNŽ/K", broj: 4/19, 5/19 i 5/20) i Odluke o potrebi prijema djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, te uvjetima i načinu postupka prijema u radni odnos broj 72/21, v.d. direktor J.P.“"Broting" d.o.o. Čitluk dana 14.04.2021. godine,  r a s p i s u j e J A V N I   O G L A S za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijemo na radno mjesto

Viši stručni suradnik za računovodstvo Čitluk

Na temelju članka 20 a. stavak 1. i 2. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18) i članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji – kantonu (“Narodne novine HNŽ/K”, broj: 4/19, 5/19 i 5/20) i Odluke o potrebi prijema djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, te uvjetima i načinu postupka prijema u radni odnos broj 72/21, v.d. direktor J.P.“”Broting” d.o.o. Čitluk dana 14.04.2021. godine,  r a s p i s u j e

J A V N I   O G L A S

za prijem u radni odnos na

neodređeno radno vrijemo na radno mjesto

 • Viši stručni suradnik za računovodstvo – 1 izvršitelj

Kandidat treba ispunjavati opće uvjete za obavljanje poslova i radnih zadataka kako slijedi:

 • Da je državljanin BiH
 • Da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa određenim Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvijete i to:

 • VSS (Ekonomski fakultet, smjer Računovodstvo i financije),
 • Minimalno 5 godina iskustva u računovodstvu,
 • Položen ispit za certificiranog računovođu,
 • Važeću licencu za zvanje Certificirani računovođa,
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Odlično poznavanje zakonske regulative, poreznih i računovodstvenih propisa i njihovo kontinuirano praćenje,
 • Izvrsno poznavanje međunarodnih računovodstvenih standarda,
 • Želja za osobnim usavršavanjem i sposobnost samostalnog rješavanja problema,
 • Odgovornost i preciznost u radu, dosljednost, sistematičnost, profesionalni pristup zadacima,
 • Izgrađene komunikacijske vještine u skladu sa potrebama modernog poslovanja i timskog rada.

Vaše ključne aktivnosti i polja gdje ćete dati doprinos i učiniti razliku: 

 • samostalno obavljanje svih financijsko – računovodstvenih poslova,
 • osigurava i nadzire vođenje poslovnih knjiga u skladu sa MRS i MSFI,
 • obračun PDV-a i ostalih poreza,
 • kontrola bruto bilance na dnevnoj, mjesečnoj i godišnjoj razini,
 • priprema i kreiranje završnog računa,
 • suradnja s financijskim i poreznim institucijama,
 • praćenje i usuglašavanje internih računovodstvenih procesa i procedura sa zakonskom regulativom iz oblasti financija i računovodstva,
 • kreiranje financijskih, cash flow, izvješća o uspješnosti i ostalih izvješća prema potrebi Uprave,
 • obavljanje poslova obračuna i knjiženja plaća i ostalih primanja zaposlenih,
 • pripremanje analiza poslovanja i upravljanje troškovima,
 • praćenje poreznih i računovodstvenih zakona i regulativa te njihova implementacija,
 • sve druge poslove po nalogu direktora.

Uz propisani prijavni obrazac, koji se može preuzeti u Društvu i web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-K, koji je kandidat obvezan uredno popuniti i vlastoručno potpisati, potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu kopiju):

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca)
 • Fakultetska diploma,
 • Certifikat certificiranog računovođe i važeću licencu
 • Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima u struci,
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Prijavni obrazac s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog javnog oglasa dostaviti osobno na protokol J.P.“Broting“ d.o.o. Čitluk ili preporučeno putem pošte na adresu:

J.P.“Broting“ d.o.o. Čitluk

Kralja Tomislava 71

88260 Čitlu

s naznakom

Prijava na javni oglas

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz oglasa imenovano Povjerenstvo za provedbu izbora će provesti izborni proces sve sukladno odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu, te odredbama Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, te uvjetima i načinu postupka prijema u radni odnos br.: 72/21 koju je donio v.d. direktor Društva.

Izabrani kandidat je obavezan u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima ovog radnog mjesta.

Probni rad za izabranog kandidata nije predviđen.

Oglas ostaje otvoren  15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti u dva dnevna lista dostupna na području HNŽ/K, na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNŽ.

Nepotpune i ne blagovremene prijave, kao i dokumentacija koja nije original ili ovjerena kopija, neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: https://szzhnz-k.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.05.2021

Datum objave: 19.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.